Aanvullende schriftelijke vragen over OZB-uitschieters

De fractie van ITH heeft aanvullende vragen gesteld aan het college over de stijging van de OZB in Houten. De antwoorden op eerdere schriftelijke vragen geven nog geen verklaring over de enorme en zorgelijke opwaartse uitschieters bij een aantal OZB-aanslagen 2017.

Ook blijft onduidelijk waarom de gemeenteraad een besluit heeft genomen op waardeontwikkeling tot 1 januari 2016 en de BghU een flink aantal woningen heeft vastgesteld op basis van verkoopprijzen van woningen van na 1 januari 2016.

De vragen liggen momenteel bij het college van Houten.