Geen snel besluit voor tweede windpark Houten

Wethouder van Liere heeft aangekondigd te stoppen met de evaluatie Windpark Houten. ITH heeft in de raad van 24 november 2015, toen het Evaluatierapport Windpark Houten van de Universiteit Utrecht werd besproken zich hier duidelijk over uitgelaten. De SGP-fractie heeft vervolgens een motie van afkeuring ingediend, mede namens de ITH-fractie.

Wethouder Van Liere is er nu niet in geslaagd het vertrouwen met omwonenden te herstellen. Zelfs niet na ruim een jaar. Integendeel. Een groot deel omwonenden is boos. Bovendien is er een groep omwonenden bijgekomen die de derde windmolen weg wil hebben. Hieruit blijkt dat onze motie van afkeuring terecht was. Wethouder Van Liere blijkt niet de man te zijn om het vertrouwen te herstellen.

Wethouder van Liere kan niet zelf besluiten om de evaluatie rond Windpark Houten te stoppen. Ook technisch is de evaluatie nog niet afgerond. ITH is niet gelukkig met de handelwijze van de wethouder.

Het tweede windmolenpark wordt wat ons betreft pas in een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad besproken en dus over de verkiezingen van 2018 heen getild.

Massale opkomst bij raadsdebat woningbouwplan Den Oord!

dossier den oord

De belangstelling van inwoners voor de raadsbehandeling van het woningbouwplan voor de wijk Den Oord, grenzend aan De Lobben, was overweldigend! De publieke tribune was tot de laatste stoel bezet. Plaats tekort, veel inwoners moesten uitwijken naar de foyer, waar op een scherm het debat gelukkig ook was te volgen. Ook de schrijvende pers en Omroep Houten waren aanwezig. De lokale democratie ten top!
Lees verder Massale opkomst bij raadsdebat woningbouwplan Den Oord!

Kissebissen

Na het stellen van schriftelijke vragen door de Inwonerspartij Toekomst Houten over de bouw van woningen in de wijk Den Oord, reageerde de PvdA met een blog. Vandaag reageert fractievoorzitter Gerard Zandbergen met een heldere en duidelijke brief aan Anneke Dubbink van de PvdA.

Beste Anneke,

Het ligt niet in mijn aard om op verwijten van jou als fractievoorzitter van de PvdA te reageren, maar soms moet het. Het verwijt van jou aan het adres van ITH dat ITH de mensen, die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, in de kou laat staan is verbijsterend!
Lees verder Kissebissen

Afrekening project SALTO A12

Vorige week zijn raads- en commissieleden in een zogenaamde bijpraatavond onder leiding van de wethouder Financiën over een aantal actuele kwesties nader geïnformeerd.

Daarbij werd verteld dat de  provincie Utrecht nog steeds geen bedrag van € 3,0 miljoen aan de gemeente Houten heeft uitgekeerd, waar wel op was gerekend. Dit bedrag behoorde bij het project dat de aanleg van de N421 tussen Houten en de A12 bij Bunnik realiseerde.

Het lijkt er nu op dat deze virtuele meevaller dit jaar wel wordt uitgegeven, terwijl het geld van de provincie nog niet binnen is. Nu de gesprekken tussen provincie en gemeente zonder resultaat zijn, is dit reden om kritische vragen te stellen.

> Download hier de vragen

Bouw seniorenwoningen Den Oord

seniorenwoningen Den Oord

Het Houtens college heeft de plannen voor de bouw van wooneenheden in de wijk Den Oord gewijzigd. In plaats van 40 tot 50 woningen, worden dit er nu maximaal 70.

Deze plannen wijken sterk af van de oorspronkelijke plannen. Omwonenden waren van een veel lager aantal uitgegaan. Zij vrezen nu dat er in vier of misschien wel vijf woonlagen wordt gebouwd.

Inwonerspartij ITH deelt deze zorg volledig. ITH heeft bij de vaststelling destijds van het Programma Ruimte over de wijk Den Oord zich verzet tegen hoogbouw.
Lees verder Bouw seniorenwoningen Den Oord