Schriftelijke vragen procedure kantoorgebouw De Molen

Uit een krantenartikel van het Algemeen Dagblad blijkt dat de het college van Houten achter de schermen met woningstichting Viveste een overeenkomst heeft gesloten over de bestemming van het kantoorgebouw De Molen 43-49.

Bij veel omwonenden heeft dit tot grote onrust en tot groot wantrouwen geleid. De opmerking van één van de omwonenden: “het is van meet af aan slikken of stikken geweest”, geeft wel snoeihard aan hoe dit is aangekomen.

ITH voelt zich als inwonerspartij geraakt. Inwoners hebben immers recht op inspraak, dienen gehoord en serieus genomen te worden. Ook in dit dossier. Van begin af aan.

Het bedrag van 285.000 euro, dat met deze deal is gemoeid, vinden wij in deze situatie aanzienlijk en wij verzoeken u om een nadere onderbouwing dan dat het alleen gaat om 5.000 euro per appartement. ITH heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Download schriftelijke vragen

Opnieuw vangen inwoners bot bij de gemeenteraad!

Verwees de raad vorig jaar een verzoek van enkele honderden inwoners om een raadgevend referendum naar de prullenbak, in de afgelopen raad werd het Burgerinitiatief Basisuitkering van de hand gewezen! Tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers. Verantwoordelijk hiervoor zijn de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en PvdA, aangevuld met Houten Anders.

Ongeloofwaardig daarbij is vooral de opstelling van D66 en PvdA. Juist deze partijen hadden zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor dit Burgerinitiatief.

Burgerinitiatief Basisuitkering
Dit Burgerinitiatief betreft een initiatief van inwoners, waarbij de raad wordt verzocht om een experiment met inwoners met een bijstandsuitkering. Wellicht laat dit experiment zien dat mensen met een bijstandsuitkering, bevrijd van bureaucratische rompslomp, sneller doorstromen naar betaald werk.

Een dergelijk experiment zou echter formeel niet mogelijk zijn. De initiatiefnemers bestrijden dit. Het gaat slechts om een kleinschalig experiment, waar enkele andere gemeenten ook al mee bezig zijn. Bovendien gaat het niet om een Basisinkomen, maar om een Basisuitkering.

De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, De Laat en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) delen deze opvatting. Zij willen dit experiment daarom graag een kans geven.

Uitkomst debat stond van tevoren vast!
De coalitiepartijen en Houten Anders bleken voor de raadsvergadering al bij elkaar te zijn gekomen. In geheim overleg zijn ze tot een motie gekomen tot afwijzing van dit Burgerinitiatief.

Vanwege hun meerderheid in de raad, was stemming over deze motie slechts een formaliteit. Naar aanleiding daarvan heeft raadslid Willem Zandbergen van ITH de raad erop gewezen dat door deze procedure de uitkomst van het debat al van tevoren vast stond.

Het debat hoefde eigenlijk al niet meer gevoerd te worden. Zo ga je als raad niet om met een initiatief van inwoners. Dit is ook niet volgens de nieuwe bestuursstijl die wij willen in Houten, zo besloot Willem zijn interventie. De initiatiefnemers waren het daar volledig mee eens.

Activiteitenmarkt 2016

ithactiviteitenmarkt

Zaterdag beleefde ITH een geslaagde activiteitenmarkt. De dag dat het verenigingsleven zich presenteert aan zijn inwoners.

ITH heeft dat ook gedaan. Met succes. Ons programma is op één A-viertje uitgereikt aan iedereen die het wilde hebben. Een groot succes waren vooral de ITH-bellenblazertjes en de ITH-polsbandjes. Volgend jaar staan we er weer.

Voedselbank blijft huur betalen!

Raad Houten verwerp voorstel ITH

De Voedselbank Houten is gehuisvest in De Grund. Ze betaalt daarvoor huur aan de gemeente. Die bedraagt 8.500 euro per jaar. Dat is heel veel geld voor een voedselbank. Zelf kan ze amper voor geld zorgen. Sponsorloop of collectes in kerken, daar moet de voedselbank het van hebben.

Inwonerspartij ITH heeft de gemeenteraad daarom voorgesteld Voedselbank Houten voortaan geen huur meer in rekening te brengen. Die 8.500 euro kan veel beter besteed worden aan het werk van de voedselbank. De allerarmsten voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Helaas vond dit voorstel geen genade in de ogen van de verantwoordelijk CDA-wethouder. Hij gaat deze huurkwestie begin volgend jaar nog eens bekijken. De collegepartijen D66, VVD, CDA en PvdA volgden hem daarin blindelings. Dus werd het voorstel van ITH verworpen.

In dezelfde gemeenteraad legden deze zelfde partijen voor bijna 2,5 miljoen euro vast aan nieuwe uitgaven. Dus wel 2,5 miljoen voor nieuwe uitgaven, maar geen 8.500 euro voor de voedselbank.

Begrijpt u dit? Wij van ITH zijn met stomheid geslagen. Hoe teleurstellend en verdrietig kan het zijn!