Raad stelt Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk vast

Op het Eiland van Schalkwijk, daar waar de rivier zich langs de dorpskernen Schalkwijk en Tull en ’t Waal al slingerend een weg baant, daar bevindt zich een gebied van grote natuurwaarde. Ook wel de groene  achtertuin van het verstedelijkte Houten genoemd.

Het is daarom goed dat er voor het Eiland van Schalkwijk een mobiliteitsvisie is opgesteld. Deze visie behelst onder meer maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie. Vooral door het voorkomen van het oost-west-verkeer op het Eiland en door het verkeersluw maken van de Lekdijk.
Lees verder Raad stelt Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk vast