Bijdrage Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie

Voorzitter, leden van de raad, inwoners van Houten

Inwoners Centraal!! Dat zou de essentie van participatie binnen de gemeente Houten moeten zijn. ITH vindt dat in de afgelopen jaar is gebleken dat het participatieproces van de gemeente Houten ondermaats is. Er zijn te veel voorbeelden waar het niet goed is gegaan, zoals de Ruimtelijke Koers, het Oude Dorp, Den Oord en helaas nog meer…

Lees verder Bijdrage Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie

Visie Oude Dorp 2030

Voorzitter, leden van de raad en inwoners van Houten

Vandaag staat onze eigen vertrouwde Oude Dorp op de agenda. Een uniek stukje Houten, een parel van Houten, ja eigenlijk de oorsprong van Houten. De omwonenden van het Oude Dorp zijn veelal de inwoners van het eerste uur, die Houten mede gemaakt hebben waar het nu staat. Maatschappelijk betrokken en met een sterke sociale cohesie. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is juist deze locatie en het zijn juist deze mensen die een goede ontwikkelingsvisie verdienen voor ons Oude Dorp.  

Lees verder Visie Oude Dorp 2030

Wees zuinig op ons Oude Dorp!

Op 5 en 7 oktober werd in de gemeenteraad gesproken over het Oude Dorp. Een locatie die bijna voor alle inwoners als één van de mooiste plekjes van Houten wordt gezien. Historisch, intiem, gezellig en waar veel inwoners elkaar wekelijks ontmoeten.

Het huidige college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie heeft een visie ontwikkeld voor dit authentiek stukje Houten. En wie verwacht had dat juist voor ons mooie Oude Dorp een visie zou komen met heldere keuzes en een richting die aansluit bij behoud van dit dorpsgezicht, kwam bedrogen uit. De voltallige oppositie deed nog een amechtige poging om het college het plan in te laten trekken, maar de bekende oogkleppen waren al lang en breed opgezet.

De coalitiepartijen voelden nattigheid en wilden gezichtsverlies van het college voorkomen en dienden ternauwernood een voorstel in. Dit voorstel week inhoudelijk niet veel af van de oproep van oppositiepartijen: het college mag haar huiswerk grotendeels opnieuw doen. Hoe kon het nu zo ver komen? Het college had dit keer werk gemaakt om omwonenden te betrekken bij de ontwikkelvisie. Maar alleen luisteren is niet voldoende. De kunst is om met de deskundige inbreng van inwoners daadwerkelijk wat te doen. Niet voor niets leidde dit tot een handtekeningenactie van bijna 400 inwoners.

Waar hebben we dit eerder gezien? Tja, en de vergelijking met de Ruimtelijke Koers wordt nog completer nu het college het beschikbare budget weer heeft overgeschreden. Was bij de Ruimtelijke Koers anderhalf miljoen euro uitgegeven voor een plan dat massaal is weggestemd, nu gaat het bijna om een half miljoen euro en moet ook dit huiswerk grotendeels weer over.

Voor de Inwonerspartij geldt dat het unieke dorpse karakter moeten blijven en zullen veranderingen alleen daarbinnen inpasbaar zijn. Wij zijn daarom geen voorstander van een uitbreiding van de supermarkt op het Oude Dorp. Wees zuinig op het Oude Dorp en voor het college: wees ook zuinig op onze gemeentelijke portemonnee!

Sjoerd Kasius

Raadslid Inwonerspartij Toekomst Houten

Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

‘het is geen visie, er worden geen keuzes gemaakt’  

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (SGP, D66, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond ondermeer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.  

Lees verder Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

Twee minuten. In twee minuten moest ik mijn zienswijze over de Ruimtelijke Koers pitchen. Echter, wat ik goed of fout vond aan de Ruimtelijke Koers kon ik nooit vertellen binnen twee minuten. Er waren ongeveer 50 inwoners aanwezig in de RTG, maar ik was de enige jongere.


Na gebruik van mijn inspreekrecht begon ik enthousiast met een groep inwoners aan een alternatief plan. Een plan dat wel passend is voor Houten, duurzaam en aansluit bij de wensen van inwoners. Zo ontstond het Manifest Houtense Koers.

De Inwonerspartij Toekomst Houten bracht tijdens de raadsdebatten, als één van de weinige fracties, goed onder de aandacht dat Houten iets anders nodig had. De uitkomst van het referendum bevestigde uiteindelijk ons gedeelde standpunt. Ik merk aan mezelf dat ik het leuk vind om de stem te zijn voor een grote groep mensen die zich niet gehoord voelen.

Lees verder “Jongere inwoners verdienen een stem!”