Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

‘het is geen visie, er worden geen keuzes gemaakt’  

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (SGP, D66, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond ondermeer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.  

Startnotitie  

In juni 2019 nam de gemeenteraad een zogeheten ‘startnotitie’ aan. Op basis daarvan zou de visie Oude Dorp gemaakt worden. Geplande periode voor besluitvorming over de visie was het voorjaar 2020. Veel later dan gepland, najaar 2021, bespreken we als gemeenteraad dan eindelijk het stuk.  

De startnotitie noemt meerdere thema’s waar de visie een antwoord op zou moeten geven. Het verbeteren van de verkeerssituatie, het al dan niet autoluw of autovrij maken van het Plein, verduurzaming, het versterken van het historisch karakter, en meer. Op al deze thema’s wordt geen duidelijke koers neergelegd. Ook over mogelijke uitbreiding voor de aanwezige supermarkt worden geen heldere kaders gegeven. Dit is door genoemde partijen ook al duidelijk naar voren gebracht in het rondetafelgesprek. 

Financiën  

De oppositiepartijen zijn bovendien niet te spreken over de enorme kosten voor de ontwikkelvisie Oude Dorp. Met 475.000 euro is dit veel te hoog op gelopen, wij kunnen die niet uitleggen aan Houtense inwoners. De uiteindelijk gemaakte kosten voor deze visie zonder visie zijn drie keer zoveel als in het begin ingeschat, en de gemeenteraad is hier onvoldoende over geïnformeerd.  

Tekentafel  

Het college zou er goed aan doen de ontwikkelvisie te hernemen, goed af te maken, en dan na een korte periode weer naar de gemeenteraad te komen. Er is bovendien al veel onderzoek gedaan. Wij zullen dit ook voorstellen bij aanvang van de raadsvergadering van dinsdag 5 oktober 2021. De oppositiepartijen roepen wethouder Bos op hier werk van te maken, om zo samen tot een goede visie voor de toekomst van het Oude Dorp te komen. Dat is deze zo geliefde plek van Houten meer dan waard.  

—————–
Wouter van den Berg, SGP-Houten,
Jaap Staman, D66,
Arnold Biesheuvel, PvdA
Mark Honkoop, ITH
Bartjan Meier, Houten Anders!
Marian Aanen, Groep Aanen

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

Twee minuten. In twee minuten moest ik mijn zienswijze over de Ruimtelijke Koers pitchen. Echter, wat ik goed of fout vond aan de Ruimtelijke Koers kon ik nooit vertellen binnen twee minuten. Er waren ongeveer 50 inwoners aanwezig in de RTG, maar ik was de enige jongere.


Na gebruik van mijn inspreekrecht begon ik enthousiast met een groep inwoners aan een alternatief plan. Een plan dat wel passend is voor Houten, duurzaam en aansluit bij de wensen van inwoners. Zo ontstond het Manifest Houtense Koers.

De Inwonerspartij Toekomst Houten bracht tijdens de raadsdebatten, als één van de weinige fracties, goed onder de aandacht dat Houten iets anders nodig had. De uitkomst van het referendum bevestigde uiteindelijk ons gedeelde standpunt. Ik merk aan mezelf dat ik het leuk vind om de stem te zijn voor een grote groep mensen die zich niet gehoord voelen.

Lees verder “Jongere inwoners verdienen een stem!”

Bijdrage ITH voor de Perspectiefnota 2022

Geachte aanwezigen, beste luisteraars en kijkers,

Ter behandeling alweer de laatste Perspectiefnota van de huidige coalitie.

In 1e instantie leek de begroting voor het komend jaar nog een aardige uitdaging te worden met nog in te vullen bezuinigingen van € 2,5 miljoen, met waarschijnlijk gevolgen voor onze inwoners. Echter de huidige demissionaire regering heeft terecht besloten een extra uitkering te doen zodat de tekorten op het domein Jeugd voor komend jaar weg zullen vallen.

Lees verder Bijdrage ITH voor de Perspectiefnota 2022

SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Snel bouwen is nodig, met inwoner centraal, en met respect voor de uitslag van de Ruimtelijke Koers. Die uitslag was glashelder. SGP-Houten, Groep Aanen en ITH zijn daarom kritisch op het onderzoek dat I&O Research in opdracht van Gemeente Houten momenteel houdt onder duizenden Houtenaren over hun stemkeuze bij het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit is weggegooid belastinggeld, omdat al overduidelijk is wat de overwegingen zijn geweest tijdens het totale participatieproces.  

Lees verder SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Maatwerkvoorschriften moeten gehandhaafd blijven

Bijna tien jaar terug heeft de gemeente met inwoners en Eneco afgesproken dat er maatwerkvoorschriften worden gehanteerd bij het Windmolenpark aan de Veerwagenweg. Deze maatwerkvoorschriften zijn in het leven geroepen om omwonenden van voldoende bescherming te voorzien tegen overlast teneinde het windmolenpark mogelijk te maken.

Lees verder Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming