Goede jeugdhulp maak je samen

Inwonerspartij Toekomst Houten is samen met D66, PvdA, SGP en Houten Anders van mening dat jeugdhulp een belangrijk item is binnen de gemeente Houten.

Wij zien graag dat kwetsbare kinderen snel en adequate hulpverlening krijgen. ITH is daarom mede ondertekenaar van het manifest “Goede jeugdhulp maak je samen”.

In het manifest staan een zestal prioriteiten om jeugdhulp in Houten beter vorm en inhoud te geven. 

ITH is altijd van mening geweest dat het kind centraal moet staan en jeugdhulp dient laagdrempelig te zijn. ITH staat voor het centraal zetten van de inwoner. Wij zullen dat altijd blijven doen en dit sluit er naadloos op aan.

Een nieuw gezicht!

Op 12 maart was het zover, mijn benoeming als commissielid van de raad voor de fractie ITH.

Gek genoeg was het uitspreken van de ‘’magische’’ vijf woorden – ‘dat verklaar en beloof ik’ toch nog best wel spannend. Onder zicht van de raad, mijn familie en overigen op de publieke tribune kreeg ik een bos bloemen uitgereikt samen met een boekje over de grondwet van de burgemeester. Nu was het officieel, mijn werk als commissielid kan beginnen!

Lees verder Een nieuw gezicht!