Alle berichten van admin

Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

‘het is geen visie, er worden geen keuzes gemaakt’  

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (SGP, D66, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond ondermeer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.  

Lees verder Oppositie gemeenteraad Houten vindt visie Oude Dorp zwaar onvoldoende

SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Snel bouwen is nodig, met inwoner centraal, en met respect voor de uitslag van de Ruimtelijke Koers. Die uitslag was glashelder. SGP-Houten, Groep Aanen en ITH zijn daarom kritisch op het onderzoek dat I&O Research in opdracht van Gemeente Houten momenteel houdt onder duizenden Houtenaren over hun stemkeuze bij het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit is weggegooid belastinggeld, omdat al overduidelijk is wat de overwegingen zijn geweest tijdens het totale participatieproces.  

Lees verder SGP, Groep Aanen en ITH: Onderzoek 3000 Houtenaren stemkeuze referendum weggegooid geld

Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Inwonerspartij is furieus en eist debat: wethouder heeft cruciale informatie achtergehouden

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij in de hoop een onnodig faillissement af te kunnen wenden. Het college van B&W beëindigde echter de subsidierelatie en ondanks een nieuw aangetreden bestuur wilde het college deze subsidierelatie niet meer herstellen.

Daarmee liet het college van B&W de Kinderboerderij volledig aan haar lot over met een faillissement tot gevolg. Dit terwijl er nog een bezwaarprocedure liep tegen het besluit van het college van B&W om de subsidierelatie te beëindigen.

Het bestuur noch de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de uitkomst van deze bezwaarprocedure. De gemeente Houten heeft namelijk nooit een beslissing genomen over het bezwaar, maar heeft daarover een schikking getroffen met de curator. Dit terwijl de bezwaarschiftencommissie wel reeds haar advies had uitgebracht.

Dit advies heeft het college onder zich gehouden. Na politieke druk vanuit de Inwonerspartij Toekomst Houten heeft het college het advies alsnog openbaar gemaakt. Uit deze stukken blijkt nu dat de bezwaarschriftencommissie duidelijk adviseert het bezwaar gegrond te verklaren.

Lees verder Faillissement kinderboerderij had voorkomen kunnen worden

Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Gemeenteraad kan niet meer om uitkomst heen. Ogen moet nu echt geopend zijn.

De Inwonerspartij was, is en blijft tegen de Ruimtelijke Koers en deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Op donderdag 18 maart 2021 werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van bijna 66% stemde tegen de Ruimtelijke Koers en slechts iets meer dan 32% voor. De inwoners zetten daarmee een duidelijke streep door de Ruimtelijke Koers en dat is niet meer dan terecht. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft meermalen aangeven dat deze Ruimtelijke Koers van tafel moet. De plannen met een sterke fixatie op hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum

SGP en ITH maken zich zorgen over de informatievoorziening van de gemeente Houten ten opzichte van het referendum over de Ruimtelijke Koers. Dit hebben zij aangekaart in de raadsvergadering van dinsdagavond 9 maart. Dit mondde uit in een motie van treurnis. 

Buitenspel wegens handtekeningen 
Meerdere feiten zijn de aanleiding voor de kritiek van ITH en SGP. Als eerste wilde het college de al opgehaalde 1800 handtekeningen voor een referendum niet meetellen voor de in totaal benodigde 2250 handtekeningen. Dit kon niet waar zijn, SGP en ITH trokken aan de bel bij het college, en na advies van de referendumcommissie besloot het college de handtekeningen tóch mee te tellen. Dit gebeurde onder verwijzing naar de ‘VAR’, een digitale scheidsrechter bij het voetbal. Het college werd teruggefloten voor buitenspel zogezegd. 

Lees verder Motie van treurnis voor college Houten wegens niet-neutrale opstelling referendum