Alle berichten van admin

Keuze VGZ als zorgverzekeraar cliënten WIL

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft voor de meest kwetsbare mensen in haar verzorgingsgebied waaronder gemeente Houten, met ingang van 1 januari 2020 zorgverzekeraar VGZ.

WIL heeft een zorgverzekeraar geselecteerd die bij zorgprofessionals niet altijd goed bekend staat. Waar bij andere verzekeraars behandelingen 100% toegewezen en vergoed worden, worden dezelfde behandelingen bij VGZ standaard 100% afgewezen, zonder nadere onderbouwing of toelichting.

Er lopen hierover rechtszaken van patiënten en er is een groot conflict met Parnassia, een grote GGZ-instelling. Ook de Nederlandse Zorgautoriteiten bemoeit zich hiermee.

Hoewel VGZ wellicht als beste uit de aanbesteding van WIL is gekomen krijgen de meest kwetsbare verzekerden nu via WIL een zorgverzekeraar die juist voor die groep mogelijk een radicale negatieve koers volgt, aldus Sjoerd Kasius van Inwonerspartij Toekomst Houten.

Ik maak me hier ernstige zorgen om. “Iedere inwoner van Houten verdient de zorg waar hij of zij recht op heeft. Zeker nu dit mogelijk de meest kwetsbare mensen raakt, ga ik daarvoor op de bres staan en wil ik volstrekte helderheid van de wethouder hierover.

Schriftelijke vragen aan het college van Houten

Schriftelijke vragen vogelopvang Utrecht

De Vogelopvang Utrecht moet door financiële problemen de komende maanden de deuren sluiten. Zondag 1 december gaat de opvang dicht en worden alle vogels naar Vogelopvang Soest gebracht.

ITH is voorstander van steun aan de Vogelopvang vanuit Houten. Dierenwelzijn staat bij ITH hoog in het vaandel.

Om meer helderheid te krijgen zijn er door Hanny van Doorn schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad van Houten over de ontstane situatie.

CDA en GroenLinks trekken onvoldragen voorstel onverwacht in

Tijdens de raadsvergadering van 19 november was een initiatiefvoorstel ingediend van CDA en GroenLinks over het instellen van een ondernemersfonds.

Dit fonds moet erin voorzien dat ondernemers samenwerken en gezamenlijk bestedingen gaan doen die bijdragen aan de economische ontwikkeling in Houten. Onderdeel van het voorstel is wel dat de ondernemers extra belasting moeten betalen in de vorm van een OZB-verhoging op niet-woningen.

Tijdens de raadsvergadering overtuigden CDA en GroenLinks niet, omdat er onduidelijkheid bestaat over het draagvlak onder ondernemers. Voor ITH geldt dat inwoners en dus ook ondernemers goed bij besluitvorming moeten worden betrokken en als dat niet het geval is, dan moet dat alsnog geregeld worden, aldus raadslid Mark Honkoop van Inwonerspartij Toekomst Houtens.

Extra afslag op Rondweg voor Nieuw Bos Wulven

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november is besloten tot een extra afslag op de Rondweg en toestemming voor een restaurant bij het Nieuwe Bos Wulven.

Dit gaat ten koste van de rust in het bos bij Nieuw Wulven met een verwachte verdubbeling van bezoekers. Frank van der Meij stelde namens ITH dat de extra uitgaven van 163.000 euro wel beter besteed kunnen worden en bovendien wordt de verkeersveiligheid er ook niet beter op. Wel een extra afslag hier en niet bij de Dikke Boom, terwijl omwonenden daar juist veel last hebben van het verkeer.

Verrassend was dat GroenLinks zich als vervend voorstander ontpopte voor deze asfaltering ten koste van biodiversiteit. “De rust van het bos wordt met dit voorstel nu onnodig verstoort met alle verkeersveiligheidsrisico’s van dien”, aldus Frank van der Meij.