Alle berichten van admin

10 redenen tegen de Ruimtelijke Koers

ITH heeft tien redenen samengevat tegen de huidige Ruimtelijke Koers. Deze redenen kunt u downloaden in onderstaande advertentie.

  • Kosten nu al 1,5 miljoen euro en inwonersparticipatie ondermaats
  • Ruimtelijke Koers gaat niet om òf er gebouwd wordt, maar voor wie, hoe en waar
  • Ruimtelijke Koers veroorzaakt mismatch op de woningmarkt
  • Voorkom een flatpark en parkeerinfarct
  • Houten geen onderdeel van metropoolregio Utrecht
  • Betaalbaar wonen onmogelijk
  • Vraag inwoners naar hun woningwensen: van aanbod-gericht naar vraaggericht bouwen
  • Ouderen en jongeren verdienen meer leefbaarheid
  • De gezondheid van inwoners staat op het spel
  • Er is een alternatief: Manifest Houtense Koers

Download hier de volledige tekst

College laat Stichting Buitenwereld hardvochtig aan haar lot over

Kinderboerderij rest niets anders dan faillissement aanvragen

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Het is inmiddels een begrip in Houten. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij, omdat faillissement dreigt vanwege het stopzetten van de subsidie door de gemeente.

Lees verder College laat Stichting Buitenwereld hardvochtig aan haar lot over

Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Hartstochtelijke en noodzakelijke oproep wordt echter niet omarmd door college

Op 9 februari 2021 heeft de Inwonerspartij Toekomst Houten een motie ingediend om te voorkomen dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. De afgelopen jaren is door diverse perikelen het stichtingsbeheer van de Kinderboerderij niet goed verlopen. Inmiddels er een nieuw gedreven bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur kan echter niet op steun van de gemeente Houten rekenen.

Het college van B&W wil de samenwerking beëindigen en de subsidie definitief stopzetten. Dit betekent dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. Een dergelijk faillissement kan rampzalig uitpakken voor de continuïteit van de kinderboerderij en het behoud van de dieren. Het lot komt dan in handen van een curator die als opdracht heeft om uitsluitend de belangen van de schuldeisers te behartigen.

Lees verder Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Wethouder wil kinderboerderij failliet laten verklaren

Inwonerspartij Toekomst Houten wil debat met wethouder

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin zijn een belangrijke sociale ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Het college van B&W heeft de subsidie enkele weken geleden beëindigd, omdat het bestuur was afgetreden. Nu er een nieuw bestuur is aangetreden wil het college de subsidie niet hervatten.

Lees verder Wethouder wil kinderboerderij failliet laten verklaren

Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Inwonerspartij Toekomst Houten, SGP-Houten en Houten Anders! zijn furieus door keuze voor overvol schema en digitale gespreksvorm

De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze rondetafelgesprekken krijgen inwoners de gelegenheid om vragen stellen of hun standpunt toe te lichten.

De partijen in de gemeenteraad kunnen deze inwoners vragen om toelichting en vervolgens ook zelf inhoudelijke vragen stellen aan het college. Voor komende donderdag zal het Rondetafelgesprek plaatsvinden over de plannen rondom de Molenzoom, Centrum en de Koppeling.

Er hebben zich veertig insprekers gemeld, die veelal namens meerdere inwoners spreken. Dit wordt verdeeld over vier blokken van één uur.

Lees verder Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt