Alle berichten van admin

Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Hartstochtelijke en noodzakelijke oproep wordt echter niet omarmd door college

Op 9 februari 2021 heeft de Inwonerspartij Toekomst Houten een motie ingediend om te voorkomen dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. De afgelopen jaren is door diverse perikelen het stichtingsbeheer van de Kinderboerderij niet goed verlopen. Inmiddels er een nieuw gedreven bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur kan echter niet op steun van de gemeente Houten rekenen.

Het college van B&W wil de samenwerking beëindigen en de subsidie definitief stopzetten. Dit betekent dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. Een dergelijk faillissement kan rampzalig uitpakken voor de continuïteit van de kinderboerderij en het behoud van de dieren. Het lot komt dan in handen van een curator die als opdracht heeft om uitsluitend de belangen van de schuldeisers te behartigen.

Lees verder Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Wethouder wil kinderboerderij failliet laten verklaren

Inwonerspartij Toekomst Houten wil debat met wethouder

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin zijn een belangrijke sociale ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Het college van B&W heeft de subsidie enkele weken geleden beëindigd, omdat het bestuur was afgetreden. Nu er een nieuw bestuur is aangetreden wil het college de subsidie niet hervatten.

Lees verder Wethouder wil kinderboerderij failliet laten verklaren

Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Inwonerspartij Toekomst Houten, SGP-Houten en Houten Anders! zijn furieus door keuze voor overvol schema en digitale gespreksvorm

De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze rondetafelgesprekken krijgen inwoners de gelegenheid om vragen stellen of hun standpunt toe te lichten.

De partijen in de gemeenteraad kunnen deze inwoners vragen om toelichting en vervolgens ook zelf inhoudelijke vragen stellen aan het college. Voor komende donderdag zal het Rondetafelgesprek plaatsvinden over de plannen rondom de Molenzoom, Centrum en de Koppeling.

Er hebben zich veertig insprekers gemeld, die veelal namens meerdere inwoners spreken. Dit wordt verdeeld over vier blokken van één uur.

Lees verder Inspraak inwoners over enorme bouwopgave tot een minimum beperkt

Drugsoverlast in Houten

In het Algemeen Dagblad van 1 oktober 2020 wordt aangegeven dat er een man aangehouden is voor drugshandel vanuit zijn woning. In het artikel staat vermeld dat er al langer geluiden waren van drugshandel rondom de Stellingmolen.

In de raad van 13 februari 2018 heeft ITH een amendement ingediend bij het raadsvoorstel van de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Lees verder Drugsoverlast in Houten

Ophalen afval gemeente Houten

ITH heeft schriftelijk vragen gesteld aan het Houtens college over de afvalinzameling.

Het ophalen van afval is al jaren onderwerp van gesprek. Onze gemeente streeft er naar om in te zetten op afvalscheiding en de inwoners van Houten zijn zeker bereid om het PMD-afval in de daarvoor bedoelde zakken te deponeren en bij een klikopunt dan wel ondergrondse container te plaatsen. Echter lijkt dit zijn uitwerking nog niet te hebben en heeft onze fractie vernomen dat er in het proces nog veel verbeterd dient te worden.

Gebleken is dat met name aan de Molen/Pelmolen het gescheiden afval niet goed wordt opgehaald en dat er door de gemeente Houten niet wordt gereageerd op mails van de bewoners. Mogelijk speelt deze situatie ook elders.

‘’Onze inwoners zijn zeer bereid om hun afval te scheiden en gescheiden aan te bieden bij een ophaalpunt, echter als dit structureel mis gaat verdwijnt het zo gewilde draagvlak van dit college, laat hier een oplossing voor komen!’ aldus Sjoerd Kasius, raadslid ITH.

(Foto ter illustratie)