Alle berichten van admin

CDA en GroenLinks trekken onvoldragen voorstel onverwacht in

Tijdens de raadsvergadering van 19 november was een initiatiefvoorstel ingediend van CDA en GroenLinks over het instellen van een ondernemersfonds.

Dit fonds moet erin voorzien dat ondernemers samenwerken en gezamenlijk bestedingen gaan doen die bijdragen aan de economische ontwikkeling in Houten. Onderdeel van het voorstel is wel dat de ondernemers extra belasting moeten betalen in de vorm van een OZB-verhoging op niet-woningen.

Tijdens de raadsvergadering overtuigden CDA en GroenLinks niet, omdat er onduidelijkheid bestaat over het draagvlak onder ondernemers. Voor ITH geldt dat inwoners en dus ook ondernemers goed bij besluitvorming moeten worden betrokken en als dat niet het geval is, dan moet dat alsnog geregeld worden, aldus raadslid Mark Honkoop van Inwonerspartij Toekomst Houtens.

Extra afslag op Rondweg voor Nieuw Bos Wulven

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november is besloten tot een extra afslag op de Rondweg en toestemming voor een restaurant bij het Nieuwe Bos Wulven.

Dit gaat ten koste van de rust in het bos bij Nieuw Wulven met een verwachte verdubbeling van bezoekers. Frank van der Meij stelde namens ITH dat de extra uitgaven van 163.000 euro wel beter besteed kunnen worden en bovendien wordt de verkeersveiligheid er ook niet beter op. Wel een extra afslag hier en niet bij de Dikke Boom, terwijl omwonenden daar juist veel last hebben van het verkeer.

Verrassend was dat GroenLinks zich als vervend voorstander ontpopte voor deze asfaltering ten koste van biodiversiteit. “De rust van het bos wordt met dit voorstel nu onnodig verstoort met alle verkeersveiligheidsrisico’s van dien”, aldus Frank van der Meij.

Sjoerd Kasius nieuw raadslid ITH

Sjoerd Kasius treedt toe tot de gemeenteraad van Houten. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 1 oktober aanstaande wordt hij geïnstalleerd.

Kasius vult de zetel op binnen de fractie van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) die is vrijgekomen na het overlijden van Gerard Zandbergen in mei dit jaar. Daardoor is ITH vanaf oktober weer met vijf zetels vertegenwoordigd in de Houtense gemeenteraad.

Vorig jaar is Kasius lid geworden van het bestuur van ITH en functioneerde als secretaris. Sinds maart is hij commissielid en betrokken bij onderwerpen als jeugd en lokale bouwplannen. In het dagelijks leven werkt hij als accountmanager bij een internationale groothandelaar.

Binnen ITH zet hij zich vooral in voor verbeterde inwonersparticipatie en draagvlak bij gemeentelijke plannen, een van de belangrijkste speerpunten van ITH.