Alle berichten van admin

Condoleanceregister voor Gerard Zandbergen

De gemeente Houten heeft een condoleanceregister geopend in verband met het overlijden van Gerard Zandbergen.

In de hal van het gemeentehuis kunt u dit condoleanceregister tekenen. Dit is tijdens openingstijden toegankelijk. De gemeente heeft ook een condoleanceregister op internet geopend.

Afscheid, dankdienst, uitvaart

Gelegenheid om afscheid van Gerard Zandbergen te nemen en de familie te condoleren is op vrijdag 10 mei om 13.00 uur in de Opstandingskerk in Houten. Aansluitend vindt de dankdienst plaats, waarna de heer Zandbergen in familiekring wordt begraven. Zie ook de rouwkaart.

Sluiting huisartsenpost Houten

Daags na de Pasen, op dinsdag 23 april 2019, krijgt de gemeenteraad van Houten van verantwoordelijk wethouder, mevrouw Jana Smith-Visser, via de mail te horen dat de huisartsenpost Houten per 1 juli wordt gesloten.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil dat de medische zorg voor inwoners ook
’s-avonds en in het weekend is geborgd. Het is onbestaanbaar dat inwoners ’s avonds en in het weekend in Houten niet meer terecht kunnen bij de huisarts.

Lees verder Sluiting huisartsenpost Houten

Perenboomgaard Schalkwijk wijkt voor woningbouw?

In het vragen halfuur tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, stond dit keer de bouw van woningen centraal ten koste van een door velen gekoesterde perenboomgaard in de kern van Schalkwijk.

Er is een petitie rondgegaan, waarbij enkele honderden handtekeningen zijn verzameld. In deze petitie wordt gepleit voor handhaving van de boomgaard. Daaruit blijkt dat dit erg leeft bij de inwoners van Schalkwijk. De vraag kwam dan ook naar voren hoe het staat met de bewonersparticipatie.

Verantwoordelijk GL-wethouder gaf aan dat de ontwikkelaar zelf zal moeten zorgen voor draagvlak voor dit woningbouwplan. Vervolgens gaf zij aan dat het aan de raad is om hierover een besluit te nemen. Ze verwacht dat het plan over een halfjaar aan de raad zal worden voorgelegd.

Unanieme steun motie fietspad Beusichemseweg!

Het traject Beusichemseweg tussen ’t Goy en de Goyerbrug is voor fietsers, met name voor de jeugdige fietser, onveilig.

Auto’s, vracht- en landbouwverkeer, alsmede fietsers moeten allemaal van dezelfde smalle weg gebruik maken. Het is dus zaak dat de veiligheid van de fietser verbeterd wordt.

Daarom dienden in het kader van de uitvoering van het bestedingsplan Mobiliteit en Bereikbaarheid de fracties van CDA en SGP een motie in, waarin het college van B & W werd gevraagd om voor oktober 2019 met verbetervoorstellen te komen. Ook werd gevraagd de ambitie hoog te houden om in de toekomst op dit traject een vrijliggend fietspad te realiseren.

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) was het hier volledig mee eens en gaf steun aan deze motie via mede ondertekening daarvan. Datzelfde deden de fracties van D66 en HA.

Na enig debat in de raad, waar het onder meer ging over de vraag hoe deze maatregelen te financieren, kreeg de motie ook de steun van de verantwoordelijk CDA-wethouder. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.