Alle berichten van admin

Goede jeugdhulp maak je samen

Inwonerspartij Toekomst Houten is samen met D66, PvdA, SGP en Houten Anders van mening dat jeugdhulp een belangrijk item is binnen de gemeente Houten.

Wij zien graag dat kwetsbare kinderen snel en adequate hulpverlening krijgen. ITH is daarom mede ondertekenaar van het manifest “Goede jeugdhulp maak je samen”.

In het manifest staan een zestal prioriteiten om jeugdhulp in Houten beter vorm en inhoud te geven. 

ITH is altijd van mening geweest dat het kind centraal moet staan en jeugdhulp dient laagdrempelig te zijn. ITH staat voor het centraal zetten van de inwoner. Wij zullen dat altijd blijven doen en dit sluit er naadloos op aan.

ITH stemt tegen omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

ITH heeft vanavond tegen plannen voor Windpark Goyerbrug gestemd. Hieronder leest u de bijdrage van ITH in de gemeenteraad.

Sinds 2011 is de locatie een zogenaamd zoekgebied voor windenergie! In werkelijkheid was met dit besluit het lot van het buitengebied al beslecht. Tijdens die raadsvergadering hebben ITH en SGP verwoede pogingen gedaan om het zoekgebied niet op te nemen om daardoor in de toekomst de handen vrij te hebben om echte participatie te kunnen toepassen op het item energie. 

Lees verder ITH stemt tegen omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug