Alle berichten van Sharon Zwijsen

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

Twee minuten. In twee minuten moest ik mijn zienswijze over de Ruimtelijke Koers pitchen. Echter, wat ik goed of fout vond aan de Ruimtelijke Koers kon ik nooit vertellen binnen twee minuten. Er waren ongeveer 50 inwoners aanwezig in de RTG, maar ik was de enige jongere.


Na gebruik van mijn inspreekrecht begon ik enthousiast met een groep inwoners aan een alternatief plan. Een plan dat wel passend is voor Houten, duurzaam en aansluit bij de wensen van inwoners. Zo ontstond het Manifest Houtense Koers.

De Inwonerspartij Toekomst Houten bracht tijdens de raadsdebatten, als één van de weinige fracties, goed onder de aandacht dat Houten iets anders nodig had. De uitkomst van het referendum bevestigde uiteindelijk ons gedeelde standpunt. Ik merk aan mezelf dat ik het leuk vind om de stem te zijn voor een grote groep mensen die zich niet gehoord voelen.

Lees verder “Jongere inwoners verdienen een stem!”