Alle berichten van Willem Zandbergen

Houten in Coronatijd

Het Corona-virus grijpt hard om ons heen en ook Houten ontkomt niet aan de gevolgen ervan. Voor sommigen onder ons is het Corona-virus nog een onzichtbare vijand, anderen hebben al te maken gehad met groot verdriet.

Het is bewonderenswaardig hoe mensen in de vitale beroepen ondanks deze gevaren zich inzetten voor de zorg voor anderen. Met risico voor hun eigen gezondheid zetten mensen zich met ziel en zaligheid in voor het welzijn van anderen. Dit dwingt niet alleen respect af, maar wij maken een buiging voor deze helden.

Tegelijkertijd moeten we alert zijn voor ingrijpende beslissingen die tussentijds worden genomen. Zeker nu de helft van de wethouders al binnen twee jaar is vervangen! Overigens door wethouders die niet in Houten wonen en Houten niet eens kennen. Hoe gaan we om met ondernemers en de cultuursector die we straks weer nodig hebben om Houten economisch sterk en levendig te maken? Het is zaak dat het college hierin snel en daadkrachtig handelt.

Daarnaast wil het college 5000 extra woningen bouwen. Dat werd tijd, nu de wachtlijsten al jaren veel te hoog zijn. Dit vraagt om betrokkenheid van inwoners en dit college wil de inspraak beperken tot een digitale ronde. Dat is onacceptabel, zeker nu in Houten lang niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met de stem van de inwoner. Waarom zoveel hoogbouw, waarom bij de Doornkade en voor wie zijn deze woningen bestemd? Inwonerpartij Toekomst Houten zet zich ervoor in dat onze inwoners en hun kinderen als eerste de kans moeten krijgen om in Houten te kunnen blijven wonen. Dit perspectief moeten we onze inwoners simpelweg bieden.

Voor nu, zeg ik, pas goed op uzelf en op uw dierbaren, want uw gezondheid is uiteindelijk het allerbelangrijkste!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH

College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

Toch slaagt het huidige college in Houten er nog steeds onvoldoende in om haar inwoners serieus te nemen. Zo wordt de enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan ondanks herhaalde oproepen vanuit inwoners maandenlang niet opgepakt. Adviezen van inwoners om de mooie perenboomgaard in Schalkwijk te behouden worden volledig genegeerd, ondanks dat inwoners goede alternatieven aanreiken. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met Houten wordt zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt, evenals de kerstboomverbranding.

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak voldoende aangetoond. Onbegrijpelijk, maar waar.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Houten! Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH