Alle berichten van Willem Zandbergen

Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Op 18 maart werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. De inwoners van Houten hebben een duidelijk ″nee″ uitgesproken tegen de plannen van het college. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen de Ruimtelijke Koers. En niet zonder reden. De plannen met een sterke fixatie op appartementen en hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

De afgelopen dagen heeft de gemeenteraad gesproken over de Ruimtelijke Koers. De uitkomsten hiervan zijn zorgelijk: stedelijke verdichting, hoogbouw en Houten-West blijft als ontwikkelgebied voor woningen open. Dit staat volledig haaks op het Houten van nu. Inwoners hebben bewust gekozen voor Houten vanwege het unieke karakter. Als zij in een flat hadden willen wonen, dan hadden zij wel voor Nieuwegein gekozen.

Lees verder Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

Referendumcommissie adviseert handtekeningen referendum wél te accepteren

College teruggefloten door referendumcommissie

Meer dan 1000 handtekeningen voor het referendum over Ruimtelijke Koers van Houten leken ongeldig te worden verklaard door het college van B&W. De handtekeningen zouden niet op het goede formulier staan. SGP en ITH vroegen daarom een spoeddebat aan over de kwestie, omdat we dit niet acceptabel vonden.

Lees verder Referendumcommissie adviseert handtekeningen referendum wél te accepteren

Referendum wordt tegengewerkt: opgehaalde handtekeningen mogen niet meetellen

Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten willen spoeddebat

Naar aanleiding van de Ruimtelijke Koers heeft een aantal Houtense inwoners het initiatief genomen tot het houden van een referendum. De Ruimtelijke Koers is bepalend voor de toekomst van Houten. De huidige voorstellen van het college zijn gericht op hoogbouw en stedelijke verdichting. Veel inwoners vinden dit niet in lijn met het zo gewaardeerde Houtens DNA. Ook is er veel onbegrip voor een nieuwe woonwijk aan de A27, met alle gezondheidsrisico’s van dien.  

Lees verder Referendum wordt tegengewerkt: opgehaalde handtekeningen mogen niet meetellen

Schriftelijke vragen kinderboerderij

In het Houtens Nieuws van 25 november 2020 werd bekend gemaakt dat initiatieven van vrijwilligers om een nieuw bestuur te vormen van Kinderboerderij De Buitenwereld niet op steun van de gemeente Houten kunnen rekenen. Bovendien geeft de wethouder aan dat verschillende ondernemers zich gemeld hebben, die wel kansen zien voor de kinderboerderij.

Lees verder Schriftelijke vragen kinderboerderij