Alle berichten van Willem Zandbergen

Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Maatwerkvoorschriften moeten gehandhaafd blijven

Bijna tien jaar terug heeft de gemeente met inwoners en Eneco afgesproken dat er maatwerkvoorschriften worden gehanteerd bij het Windmolenpark aan de Veerwagenweg. Deze maatwerkvoorschriften zijn in het leven geroepen om omwonenden van voldoende bescherming te voorzien tegen overlast teneinde het windmolenpark mogelijk te maken.

Lees verder Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Ruimtelijke Koers 2.0  moet worden voorkomen

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2021 hebben PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Houten Anders! een voorstel ingediend om snel weer te starten met bouwen. Een goede intentie, omdat de wachtlijsten voor betaalbare woningen al jaren veel te hoog zijn.

Opvallend is dat juist deze partijen sterk voorstander waren van de Ruimtelijke Koers. Een koers met enorme hoogbouw in Houten, minder groen, stedelijke verdichting en geen aansluiting bij de woningwensen van de Houtenaren. Het is uitgerekend deze koers die door de inwoners van Houten met het referendum enorm is afgestraft. Echter in het voorstel van deze partijen is de uitkomst van het referendum niet terug te lezen. Sterker nog: door GroenLinks werd expliciet aangegeven dat er bewust voor is gekozen om hoogbouw niet uit te sluiten. Niet raar nu een deel van de partijen sterk voorstander van hoogbouw is en dit ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Lees verder Inwonerspartij wil snel extra woningen in lijn met de uitkomst van het referendum

Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Op 18 maart werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. De inwoners van Houten hebben een duidelijk ″nee″ uitgesproken tegen de plannen van het college. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen de Ruimtelijke Koers. En niet zonder reden. De plannen met een sterke fixatie op appartementen en hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

Lees verder Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

De afgelopen dagen heeft de gemeenteraad gesproken over de Ruimtelijke Koers. De uitkomsten hiervan zijn zorgelijk: stedelijke verdichting, hoogbouw en Houten-West blijft als ontwikkelgebied voor woningen open. Dit staat volledig haaks op het Houten van nu. Inwoners hebben bewust gekozen voor Houten vanwege het unieke karakter. Als zij in een flat hadden willen wonen, dan hadden zij wel voor Nieuwegein gekozen.

Lees verder Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

Referendumcommissie adviseert handtekeningen referendum wél te accepteren

College teruggefloten door referendumcommissie

Meer dan 1000 handtekeningen voor het referendum over Ruimtelijke Koers van Houten leken ongeldig te worden verklaard door het college van B&W. De handtekeningen zouden niet op het goede formulier staan. SGP en ITH vroegen daarom een spoeddebat aan over de kwestie, omdat we dit niet acceptabel vonden.

Lees verder Referendumcommissie adviseert handtekeningen referendum wél te accepteren