Alle berichten van Willem Zandbergen

Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Diverse politieke partijen hebben in Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.

In de Ruimtelijke Koers hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie ruim twee jaar na hun aantreden eindelijk hun plannen gepresenteerd. De kosten van deze plannen? Ruim anderhalf miljoen euro en dan te bedenken dat deze coalitie tegelijkertijd 1,3 miljoen bezuinigt op de zorg voor ouderen.

Lees verder Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Forse overschrijding kosten Ruimtelijke Koers is onverantwoord!

ITH geeft college tik op de vingers

De initiële kosten voor de huidige ruimtelijke koers waren één miljoen euro. “Een exorbitant bedrag, zeker gelet op een aantal absurde keuzes die in de Ruimtelijke Koers zijn gemaakt“, aldus Willem Zandbergen, raadslid van ITH.

Bewoners in de Borchen, de Gaardes, de Molen en de Gildes worden geconfronteerd met enorme hoogbouw in hun achtertuin en nu blijkt dat het budget fors is overgeschreden door het college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie met nog eens een half miljoen euro.

De ophoging van dit budget is bovendien niet expliciet aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit wijst ITH resoluut van de hand en daarom heeft ITH een motie ingediend dat dit in de categorie is van eens maar nooit weer. Vanaf heden dient het college transparanter, explicieter en zorgvuldiger de raad te informeren over de ontwikkelingen rondom de Ruimtelijke Koers.

De motie van ITH is unaniem aangenomen. De wethouder stelde zich constructief op en erkende dat dit niet had mogen gebeuren en omarmde de motie. Dat is een moedige maar ook noodzakelijke opstelling. De wethouder beloofde oprecht beterschap, maar ITH gaf aan het college hier wel strikt aan te houden.

ITH zal zich desalniettemin blijven verzetten tegen de genoemde keuzes in de Ruimtelijke Koers. Veel inwoners hebben grondige zienswijzen ingediend en ITH zet dit kracht bij in de gemeenteraad. “We zijn content dat het college nu beweegt om een aantal andere keuzes te maken, maar we zijn er nog lang niet, sluit Willem Zandbergen af. ITH blijft strijdbaar voor een leefbaar Houten dat aansluit bij ons Houtens DNA.

Voorstel ITH voor terras in winter aangenomen

De gevolgen van COVID 19 zijn enorm voor ondernemers. De Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft zich in de gemeenteraad van 29 september sterk ingezet voor de verruiming van terrasmogelijkheden voor de horeca.

Dit geeft ondernemers meer ruimte om coronaproof hun onderneming in te richten. Daarnaast voorkomt dit dat ondernemers failliet gaan of werknemers moeten ontslaan, aldus Mark Honkoop van ITH.

Het initiatief van ITH werd ondersteund door D66, VVD en HA! Ook de wethouder omarmde dit initiatief en gaf aan spoedig met een besluit te komen die dit mogelijk maakt. De voorbereidingen zijn daartoe al in gang gezet door de wethouder.

Met het voorstel van ITH zijn er voor het eerst mooie winterterrassen in Houten mogelijk en worden ondernemers een hard onder de riem gestoken in deze moeilijke tijden voor de horeca.

College CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie tegen voorstel ITH voor second opinion Ruimtelijke Koers

De Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft in de raadsvergadering van 29 september een voorstel ingediend voor een second opinion naar de Ruimtelijke Koers. “De huidige keuzes in de Ruimtelijke Koers zijn niet de keuzes van ITH. Daarnaast hebben de plannen grote impact op de leefbaarheid van Houten, de infrastructuur, de verkeersstromen, het groen, de privacy van bewoners en op het Houtens DNA.”

Er leven veel zorgen bij inwoners en de gemeenteraad staat voor belangrijke beslissingen. Dan moeten we weten wat de gevolgen van de Ruimtelijke Koers zijn, willen we de juiste beslissingen kunnen nemen. Dit voorstel werd gesteund door SGP en HA!, maar de andere partijen in de Raad willen hier vooralsnog niet aan. Vooral GroenLinks was faliekant tegen. Ook het college zag dit voorstel niet zitten.

Onbegrijpelijk, stelt Willem Zandbergen. Bij de ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede had ITH ook grote twijfels. ITH heeft toen een second opinion kunnen afdwingen en daaruit bleek dat deze fusie niet zinvol was en tot enorm veel extra kosten zou leiden. Dat heeft dus verdere onnodige kosten voorkomen. En nu bij nog veel ingrijpender plannen voor inwoners wordt er afkeurend gereageerd.

Het lijkt wel alsof er angst is dat de genoemde keuzes in de Ruimtelijke Koers mogelijk door een second opinion door de mand vallen. Maar angst is een slechte raadgever, aldus Willem Zandbergen van ITH. Een validatie van deze keuzes is nodig voor een goede besluitvorming. Daarmee kunnen we juist verkeerde keuzes voorkomen.

Ruimtelijke koers: liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Er zullen in Houten de komende periode circa 5000 extra woningen worden gebouwd. Dat werd tijd, want de wachtlijsten zijn al jaren veel te hoog en jongeren wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie heeft in de ruimtelijke koers haar plannen ontvouwd, maar de keuzes zijn allesbehalve logisch.

De keuzes van dit college zijn vooral minder groen, meer overlast, stedelijke verdichting en hoogbouw. Een groot deel van deze nieuwe woningen zal bijvoorbeeld gebouwd worden bij de Doornkade, nabij de A27. De nieuwe bewoners kunnen hier op voorhand al verzekerd zijn van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit. Waarom wordt er niet gekozen om te bouwen in Houten-Oost, richting Bunnik en Odijk?

Ook de keuzes op bestaand terrein vallen ongelukkig uit. De Molenzoom wordt zo vol gebouwd met enorme hoogbouw dat deze concentratie de leefbaarheid van deze wijk aantast. En dan nog maar te zwijgen van de toename van verkeerstromen en parkeeroverlast. De Gildes en de Dijkhoeve worden eveneens vanuit het niets geconfronteerd met hoogbouw en het verdwijnen van groen. Ook wordt op de huidige wal van de Rondweg gebouwd, zodat in de Borchen en de Gaarden bewoners in hun achtertuin een vijf-lagen hoog appartementencomplex geplaatst krijgen. Behalve dat dit niet aansluit bij het huidige concept van groen en laagbouw binnen de wijken, is van privacy niet meer te spreken.

Dit college heeft mede onder druk van Inwonerspartij Toekomst Houten de termijn voor de zienswijze verlengd. En terecht! De plannen raken onze inwoners en er zijn bijna 400 zienswijzen van bewonersgroepen en inwoners ingediend. Wij zullen ons inzetten voor andere keuzes die meer aansluiten bij een leefbaar Houten en ons zo gewaardeerde Houtense DNA!

Willem Zandbergen

Raadslid ITH