Alle berichten van Willem Zandbergen

Referendum wordt tegengewerkt: opgehaalde handtekeningen mogen niet meetellen

Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten willen spoeddebat

Naar aanleiding van de Ruimtelijke Koers heeft een aantal Houtense inwoners het initiatief genomen tot het houden van een referendum. De Ruimtelijke Koers is bepalend voor de toekomst van Houten. De huidige voorstellen van het college zijn gericht op hoogbouw en stedelijke verdichting. Veel inwoners vinden dit niet in lijn met het zo gewaardeerde Houtens DNA. Ook is er veel onbegrip voor een nieuwe woonwijk aan de A27, met alle gezondheidsrisico’s van dien.  

Lees verder Referendum wordt tegengewerkt: opgehaalde handtekeningen mogen niet meetellen

Schriftelijke vragen kinderboerderij

In het Houtens Nieuws van 25 november 2020 werd bekend gemaakt dat initiatieven van vrijwilligers om een nieuw bestuur te vormen van Kinderboerderij De Buitenwereld niet op steun van de gemeente Houten kunnen rekenen. Bovendien geeft de wethouder aan dat verschillende ondernemers zich gemeld hebben, die wel kansen zien voor de kinderboerderij.

Lees verder Schriftelijke vragen kinderboerderij

Carbidschieten in Houten

In de gemeenteraad van 1 december 2020 lag een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor. De achterliggende gedachte van de voorgestelde wijziging is om het carbidschieten dit jaar te verbieden in verband met Corona.

De Inwonerspartij Toekomst Houten heeft dit initiatief gesteund. Gelet op het feit dat er dagelijks nog vele besmettingen bijkomen, wil de Inwonerspartij de extra druk op de al zwaar belaste zorg en hulpverlening te allen tijde voorkomen. Ook uit respect voor het zorgpersoneel en alle andere hulpverleners, en ook te voorkomen dat de reguliere zorg onnodig verder onder druk komt te staan.

Lees verder Carbidschieten in Houten

Coalitiepartijen stemmen schoorvoetend in met referendumverzoek

Ogen gesloten voor kritiek op het proces

In de raadsvergadering van 1 december 2020 werd het inleidend referendumverzoek voor de Ruimtelijke Koers besproken. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is voor extra woningen om de ellenlange wachtlijsten nu eens eindelijk aan te pakken. De vraag is echter hoe en waar er gebouwd wordt.

In de Ruimtelijke Koers wordt nadrukkelijk gekozen voor flats van 14 hoog, minder groen, stedelijke verdichting, geen aansluiting bij het Houtens DNA en bouwen naast de A27.

Lees verder Coalitiepartijen stemmen schoorvoetend in met referendumverzoek

Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Diverse politieke partijen hebben in Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.

In de Ruimtelijke Koers hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie ruim twee jaar na hun aantreden eindelijk hun plannen gepresenteerd. De kosten van deze plannen? Ruim anderhalf miljoen euro en dan te bedenken dat deze coalitie tegelijkertijd 1,3 miljoen bezuinigt op de zorg voor ouderen.

Lees verder Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!