Bedreigingen voor Eiland van Schalkwijk!

Op het Eiland van Schalkwijk, zo geduid omdat het vrijwel geheel omsloten wordt door water, bevinden zich de dorpen Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Het Eiland laat een open landschap zien en het aan de rivier de Lek gelegen fort Honswijk markeert op fraaie wijze de prachtige cultuurhistorische waarde van het gebied.

Maar helaas, grote bedreigingen liggen ook hier op de loer. Het toenemend snelverkeer is daar één van, terwijl op de Lekdijk motorrijders nog steeds hun bochtenwerk met veel herrie botvieren. Of de onlangs door de raad vastgestelde Mobiliteitsvisie aan deze problemen het hoofd kan bieden, dat is nog maar de vraag.

Het afsluiten van wegen via camerapoorten zal de oplossing niet zijn. Wellicht dat verdergaande snelheidsbeperkingen onder strikte handhaving en het onaantrekkelijk maken van de Lekdijk voor motoren betere opties zijn.

Een andere bedreiging, niet minder ernstig, is de toenemende recreatieve druk op het natuurgebied van Tull en ’t Waal. Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, aangevoerd door betrokken en bekwame mensen, wil dit gebied vrijwaren van grote evenementen, waar duizenden bezoekers op afkomen. Ook Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil dit gebied daarvoor beschermen.

Een ernstige bedreiging vormen ook de plannen om van fort Honswijk een recreatieve trekpleister te maken. Dit fort, door de raad, met tegenstem van SGP en ITH, aangekocht voor één euro, geraamde restauratiekosten 40 miljoen euro, moet straks jaarlijks 100.000 bezoekers trekken om de exploitatie rond te krijgen. Je houdt je hart vast wat deze massale toeloop gaat betekenen voor dit waardevolle natuurgebied van ons Eiland.

Gerard Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij
Toekomst Houten (ITH)

Geef een reactie