Carbidschieten in Houten

In de gemeenteraad van 1 december 2020 lag een voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening voor. De achterliggende gedachte van de voorgestelde wijziging is om het carbidschieten dit jaar te verbieden in verband met Corona.

De Inwonerspartij Toekomst Houten heeft dit initiatief gesteund. Gelet op het feit dat er dagelijks nog vele besmettingen bijkomen, wil de Inwonerspartij de extra druk op de al zwaar belaste zorg en hulpverlening te allen tijde voorkomen. Ook uit respect voor het zorgpersoneel en alle andere hulpverleners, en ook te voorkomen dat de reguliere zorg onnodig verder onder druk komt te staan.

Tegelijkertijd constateerde ITH dat de voorgestelde wijziging verder gaat dan dat. Deze gelegenheidswetgeving gaat daarmee verder dan haar oorspronkelijke strekking. Dat vindt ITH niet de koninklijke route.

Nu wordt ook voorgesteld om het carbidschieten helemaal niet meer toe te staan, tenzij hiervoor ontheffing wordt verleend door het bevoegd gezag, te weten het college. De ITH-fractie vraagt waarom in dit voorstel dit nu is meegenomen en dit niet in het reguliere proces van actualisatie van de APV vorm heeft gekregen.

Op dergelijke manier kunnen inwoners beter betrokken worden bij de besluitvorming en nu wordt alles in eens besloten. Tot slot is ITH benieuwd hoe het college van B&W zal omgaan met deze ontheffingen.

Geef een reactie