Categoriearchief: Brief

Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

ITH kan zich niet vinden in de uitleg van het Houtens college over de extra inkomsten OZB en vindt het antwoord onvolledig. ITH heeft daarop een reactie geschreven.

Voor 2018 ontvangt de gemeente 320.000 euro meer aan OZB-inkomsten, dan was geraamd. ITH vindt dat de OZB te hard is gestegen in Houten en dat dit aan de bevolking moet worden teruggegeven. In november stelde ITH daarover schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

Kissebissen

Na het stellen van schriftelijke vragen door de Inwonerspartij Toekomst Houten over de bouw van woningen in de wijk Den Oord, reageerde de PvdA met een blog. Vandaag reageert fractievoorzitter Gerard Zandbergen met een heldere en duidelijke brief aan Anneke Dubbink van de PvdA.

Beste Anneke,

Het ligt niet in mijn aard om op verwijten van jou als fractievoorzitter van de PvdA te reageren, maar soms moet het. Het verwijt van jou aan het adres van ITH dat ITH de mensen, die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, in de kou laat staan is verbijsterend!
Lees verder Kissebissen

ITH: veiligheid inwoners en brandweer staan voorop!

Veiligheid, of beter gezegd onveiligheid, raakt mensen. Daarom is het belangrijk om onveilige situaties te voorkomen en snel op te treden bij acuut gevaar. In 2014 maakte de Veiligheidsregio Utrecht, die voor onze brandweerzorg verantwoordelijk is, bekend dat het voor de brandweer moeilijker wordt om aan de wettelijk voorgeschreven opkomsttijd te voldoen. ITH heeft toen de burgemeester opgeroepen om alles in het werk te stellen om wel te voldoen aan de opkomsttijd. Elke minuut telt, zeker bij brandgevaar. Maar deze oproep kreeg in de raad helaas geen gehoor!

70% overschrijding
Bij het aantal spoedeisende brandmeldingen was in 2015 in 70% van de gevallen de opkomsttijd overschreden. Hiermee zijn grote risico’s genomen voor de bevolking en voor de brandweer zelf. Want als er één groep mensen is, die tijdig bij de brand wil zijn, dan zijn dat wel onze brandweermensen. Zij zetten zich in met gevaar voor eigen leven voor de veiligheid van anderen. Verdienen zij dan niet alle ondersteuning om tijdig ter plaatse te kunnen zijn? De vraag lijkt retorisch, maar de politieke werkelijkheid is anders.

Herenweg
Dit is pijnlijk zichtbaar geworden bij de grote brand aan de Herenweg op zaterdag 25 juli 2015 tijdens een zware storm. Mede naar aanleiding van vragen van ITH is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat ook bij deze brand sprake was van een forse overschrijding van de opkomsttijd. Oorzaak: door een fout in het registratiesysteem leek het alsof de blusvoertuigen in Houten niet beschikbaar waren wegens inzet voor stormschades en werd de brandweer uit Schalkwijk opgeroepen. Dat was niet nodig geweest, omdat volgens het onderzoek één blusvoertuig wel beschikbaar was. Bovendien stond in Houten Oost ook nog een (reserve) blusvoertuig klaar.

Veiligheid brandweer onvoldoende gewaarborgd
En dat is nog niet alles. Diverse mobilofoons en portofoons deden het niet of stonden op een verkeerd kanaal afgestemd en de leiding was onbekend met de gevaren van bestrijding van vuur bij zware wind. De veiligheid van onze eigen brandweermensen was volgens het onderzoek in enkele situaties onvoldoende gewaarborgd! ITH heeft daarom gevraagd om een actieplan met alle verbetermaatregelen, die nodig zijn voor een adequate bescherming van de inwoners van Houten en van de vrijwillige brandweer tegen brandgevaar. Helaas vond ook dit verzoek geen gehoor in de gemeenteraad.

Maar deze opstelling van de raad zal ons er niet van weerhouden ons te blijven inzetten voor uw veiligheid!

Willem Zandbergen, raadslid ITH
woordvoerder Veiligheid

 

 

Dieptepunt dossier van Dort

ITH meent dat een dieptepunt is bereikt in het dossier van Dort. Reeds 5 jaar loopt dit dossier en keer op keer worden de raadsleden buiten spel gezet.

De bezwaren van ITH omtrent het proces, hebben wij reeds geuit bij de raadsvergadering van 8 maart jl.  Maar nu wordt een Raadsvoorstel van de voorlopige agenda verwijderd, waardoor de burgemeester buiten zijn bevoegdheid treedt.

ITH is van mening dat de orde van de Raad gevolgd dient te worden en slechts bij aanvang van de vergadering, bij de vaststelling van de agenda, een agendapunt kan vervallen.

Om recht te doen aan een betrouwbare bestuurscultuur in Houten, dringt ITH erop aan dat de burgemeester, als voorzitter van de Raad, deze onfortuinlijke handeling ongedaan maakt door het Dossier van Dort, direct terug te plaatsen op de agenda.