Categorie archief: Opinie

Veiligheid Houtense inwoners misbruikt voor vroege verkiezingsretoriek

De gemeente Houten beschikt over een uitstekend brandweerkorps. Vele goed geoefende vrijwilligers zijn dagelijks gemotiveerd om bij de inwoners van Houten en omliggende dorpen als redder in nood op te treden. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op de Houtense en Schalkwijkse brandweerman en vrouw.

Afgelopen zomer bleek echter dat de brandweer te laat was bij een grote brand op de Herenweg. Dit lag niet aan het brandweerkorps, maar aan de aansturende organisatie daarachter. De brandweer wordt aangestuurd door professionals van de Veiligheids Regio Utrecht vanuit het provinciehuis.

Vragen over aansturing brandweer
ITH heeft naar aanleiding van deze grote brand vragen gesteld aan de burgemeester. De burgemeester is hoofdverantwoordelijke en de enige persoon waar de lokale politiek terecht kan voor vragen. Daarop heeft de Veiligheids Regio Utrecht onderzoek ingesteld naar haar eigen functioneren. Al snel bleek dat de veiligheidsregio haar eigen functioneren ook niet vertrouwde en de Inspectie Veiligheid en Justitie inschakelde.

Vervelende vragen
Het gevolg was dat de brandweer Houten in oktober met vervelende vragen werd geconfronteerd, waardoor bij de individuele brandweerman de gedachten leeft dat ze haar werk niet goed heeft gedaan. Het tegendeel is waar. De Houtense en Schalkwijkse brandweer verdient alle lof en hebben hard gewerkt op die zaterdag.

Verkiezingsretoriek
Het is jammer dan andere politieke partijen in Houten nu dit misverstand bij de brandweer verder uitbuiten door verkapt campagne te voeren buiten verkiezingstijd. Dat deze partijen (al dan niet bewust) niet willen inzien dat er daadwerkelijk iets mis was met de aansturende organisatie en daardoor spelen met de veiligheid van de bijna 49.000 inwoners van de gemeente.

Als ITH vinden we dat zowel burgemeester als Veiligheidsregio voor 100% van uw veiligheid dient te gaan en hopen we dat andere politieke partijen dit ook vinden. Het is jammer dat uw veiligheid nu wordt misbruikt voor verkiezingsretoriek.