Categorie archief: Fractie

Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

ITH kan zich niet vinden in de uitleg van het Houtens college over de extra inkomsten OZB en vindt het antwoord onvolledig. ITH heeft daarop een reactie geschreven.

Voor 2018 ontvangt de gemeente 320.000 euro meer aan OZB-inkomsten, dan was geraamd. ITH vindt dat de OZB te hard is gestegen in Houten en dat dit aan de bevolking moet worden teruggegeven. In november stelde ITH daarover schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder Onvolledig antwoord extra inkomsten OZB

Mark Honkoop wordt raadslid voor de Inwonerspartij

Paul Steehouwer zal afscheid nemen als raadslid van de gemeente Houten. Een nieuwe baan in Drenthe noodzaakt hem om te gaan verhuizen en Houten te verlaten. “Ik ga een mooie nieuwe uitdaging tegemoet, maar de afstand is te groot voor mij om te bereizen.

ITH-fractie vernieuwt en verjongt

Ik kijk terug op een mooie periode, waarin ik mij voor de gemeente Houten heb in kunnen zetten. Van dichtbij heb ik gezien hoe betrokken de ITH-fractie is bij haar inwoners. Bevlogen en vastberaden. Ik ben dan ook voornemens om mij voor deze partij in te blijven zetten, maar dan als bestuurslid,” aldus Paul Steehouwer.

Lees verder Mark Honkoop wordt raadslid voor de Inwonerspartij

Raad Houten steunt motie LHBTI+ beleid

In de laatste raadsvergadering van het jaar werd een motie aangenomen omtrent beleid in Houten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. De LHBTI+ gemeenschap.

Willem Zandbergen sprak zich namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) volmondig uit voor een inclusieve samenleving, waarin lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen een volstrekt gelijkwaardige positie innemen.

Lees verder Raad Houten steunt motie LHBTI+ beleid

Begroting 2019

De raad heeft unaniem ingestemd met de begroting 2019. Frank van der Meij voerde het woord namens ITH. De begroting is sluitend, maar er zijn wel grote zorgen omtrent de kosten voor Jeugdhulp. Verwacht wordt dat de geraamde kosten dit jaar met 1,5 miljoen euro zal worden overschreden. Dit strookt overigens met het landelijke beeld. Wethouder Smith heeft inmiddels een gesprek hierover gehad met de minister, maar ze keerde met lege handen huiswaarts. Wel zal op rijksniveau onderzoek worden gedaan naar deze problematiek.

Lees verder Begroting 2019