Categorie archief: Vereniging

Nieuw bestuur voor ITH

Tijdens de ledenvergadering van ITH eerder dit jaar heeft het oude bestuur aangegeven plaats te willen maken voor een nieuw bestuur. Twee personen hebben daarop aangegeven in het nieuwe bestuur te willen deelnemen. Dat zijn Sjoerd Kasius en Ricardo Vernooij.

Gedurende de zomer heeft het oude bestuur haar taken voortgezet en met ingang van 4 oktober is het nieuwe bestuur gevormd. Dit bestuur bestaat uit drie leden: Ricardo Vernooij (voorzitter), Sjoerd Kasius (secretaris) en Frank van der Meij (penningmeester).

Ricardo en Sjoerd hebben tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezing 2018 veel werk verzet. Frank is raadslid voor ITH en is in het verleden al eerder penningmeester bij ITH geweest. Het nieuwe bestuur dankt de vorige bestuursleden voor hun werkzaamheden en bijdrage aan ITH.

‘Toch iets meer doen voor de mensen, dat is wel m’n drive’

Journalisten van de hogeschool Utrecht schrijven deze dagen veel artikelen over Houten. Gedurende een heel jaar publiceert een team de verhalen op: http://houten.hu.nl/.

Ook ITH Fractievoorzitter Gerard Zandbergen is geïnterviewd. Het verhaal dat Adres Odijk schreef gaat in op de politieke carrière van Gerard, hoe hij bij ITH kwam en zijn financiële deskundigheid op overheidsfinanciën.

Het artikel lees je hier: http://houten.hu.nl/toch-iets-meer-doen-voor-de-mensen-dat-is-wel-mn-drive/

Activiteitenmarkt 2016

ithactiviteitenmarkt

Zaterdag beleefde ITH een geslaagde activiteitenmarkt. De dag dat het verenigingsleven zich presenteert aan zijn inwoners.

ITH heeft dat ook gedaan. Met succes. Ons programma is op één A-viertje uitgereikt aan iedereen die het wilde hebben. Een groot succes waren vooral de ITH-bellenblazertjes en de ITH-polsbandjes. Volgend jaar staan we er weer.

Uitnodiging algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel

Hierbij nodigt het bestuur van ITH u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 13 januari 2016 van 19:30 – 21:00 uur in de Grote Geer aan de Snoeksloot 62 te Houten.

Aansluitend zal de Nieuwjaarsborrel plaatsvinden in de voorkamer van de Kleine Geer. Wij kijken er naar uit om samen met u te toasten op het nieuwe jaar!

Indien u interesse heeft in de functie van secretaris in het bestuur van ITH kan dat tot 8 januari 2016 worden doorgegeven aan ondergetekende of aan de voorzitter van het bestuur (06-10897602)

Tevens kunt u bij hen informatie inwinnen over de vacante functie.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van ITH

Robert Vos
Secretaris ITH A.I.