CDA en GroenLinks gaan coalitie vormen met VVD en ChristenUnie


Op donderdag 19 april 2018 hebben CDA en GroenLinks aangegeven een coalitie te gaan vormen met VVD en ChristenUnie. Na ruim drie weken overleg tussen CDA, GL en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is nu ineens de informatieronde afgesloten. “Ik kan dit niet anders kwalificeren als een regelrechte devaluatie van de lokale democratie”, geeft Gerard Zandbergen, fractievoorzitter van ITH, in een eerste reactie aan.

Regelrechte devaluatie van de lokale democratie en de geloofwaardigheid van de lokale politiek! 

De kiezer heeft duidelijk gesproken op 21 maart, waarbij drie partijen CDA, GL en ITH, de grootste zijn geworden en tevens de drie enige winnaars van de verkiezingen. De wens van de kiezer wordt met deze coalitie niet gerespecteerd en er wordt geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Dat CDA en GroenLinks de Inwonerspartij buiten spel hebben gezet komt omdat ons letterlijk is verweten dat wij achter de inwoners van Houten zijn gaan staan bij veranderlocatie Den Oord, achter de petitie voor het openen van het buitenzwembad, en ook omdat wij de vrijwilligers voor het behoud van cultuurhuis Schoneveld hebben gesteund. Het lijkt wel de omgekeerde wereld, want dit is juist één van de kerntaken van een volksvertegenwoordiger, aldus Zandbergen.

“CDA en GroenLinks hebben met terugwerkende kracht voor de bühne een rituele dans uitgevoerd om zogenaamd een poging tot onderhandelen met ITH te doen, maar in werkelijkheid zaten VVD en ChristenUnie al aan tafel”. “Onbegrijpelijk dat GroenLinks, die nog geen vier maanden geleden een Motie van Afkeuring heeft ondersteund richting de VVD-wethouder omdat zij onvoldoende vertrouwen in hem had, nu samen met deze wethouder een college gaat vormen”. Dit begrijpt geen enkele kiezer.

Op dit punt heb ik dan ook een GroenLinks gezien met twee gezichten, één van voor de verkiezingen en één van erna, verklaart Willem Zandbergen die namens ITH de onderhandelingen voerde. Vóór de verkiezingen verklaarde GroenLinks zich nog solidair aan ITH als mede-oppositiepartij, maar tijdens de onderhandelingen was daar niets meer van over”.

VVD en GroenLinks liggen bovendien mijlenver van elkaar als het gaat om duurzaamheid, dierenwelzijn, sociaal domein en financieel beleid. Er komt nu een coalitie met twee partijen die verloren hebben bij de verkiezingen. Als dit de verandering is waar GroenLinks voor staat, dan is het niet meer dan een verandering in miniatuurletters.

Geef een reactie