Coalitie houdt gelederen gesloten!


In de raad van afgelopen dinsdag, 10 juli 2018, was het financieel kader waarbinnen de begroting voor de komende jaren wordt opgesteld, onderwerp van een stevig debat. Met name waar het ging om de aanwending van de reservepositie van de gemeente en waar het ging om de investeringen in de ambtelijke organisatie.

Oppositie eensgezind

De nieuwe coalitie van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie wilde de norm voor de beklemde algemene reserve zonder enige onderbouwing neerwaarts bijstellen van 21,8 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte om te investeren. Als Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) met dit voorstel zou zijn gekomen, dan zou ze onmiddellijk van potverteren zijn beschuldig. Maar dat terzijde.

Teleurstellend optreden wethouder

D66 diende namens alle oppositiepartijen, PvdA, SGP, HA en ITH, een amendement in om eerst de huidige norm te evalueren en een nieuwe normering van deze reserve deugdelijk onderbouwd terug te laten komen naar de raad. Hier kan toch niemand op tegen zijn, zou je denken, maar dan kom je bij deze coalitie bedrogen uit. Ook verantwoordelijk CDA-wethouder Van Dalen had zijn negatief oordeel snel klaar. Opvallend was het uiterst teleurstellend optreden van deze nieuwe wethouder Financiën. Hij beantwoordde vragen summier en ging het echte debat uit de weg. Wouter van den Berg, SGP-fractievoorzitter, sprak daar terecht zijn verbazing over uit.

4 ton naar ambtelijke organisatie

Onderwerp van debat was ook het voorstel van B & W om vanaf 2020 structureel 400.000 euro te investeren in de ambtelijke organisatie. Een flink bedrag, temeer als je bedenkt dat er vanaf 2016 al voor ruim twee miljoen euro incidenteel in de organisatie is gestoken. Deze investeringen worden  onderbouwd door eigen onderzoek.

Daarom vroeg ITH, ook omdat het om zulke grote bedragen gaat, om deze cijfers te laten toetsen door een onafhankelijk deskundig bureau. Het kan best zijn dat deze investeringen noodzakelijk zijn, maar laat het even onafhankelijk toetsen. Dat was het enige wat ITH vroeg. Maar ook daar wilde deze coalitie en deze wethouder niets van weten.

Volgzame coalitiepartij

En dan GroenLinks. Deze partij wilde als oppositiepartij vanaf 2014 zelfs extra bezuinigen op de organisatie, maar nu als coalitiepartij ging ze voetstoots akkoord met elk jaar 400.000 euro voor de organisatie. Onbegrijpelijk hoe deze partij in zo’n korte tijd veranderd is van een kritische, idealistische partij in een bleke en volgzame coalitiepartij!

Update 17 juli 2018Motie PvdA met algemene stemmen aangenomen

2 reacties op “Coalitie houdt gelederen gesloten!

  1. Je vergeet erbij te zetten dat de coalitie wél meestemde met de motie van de PvdA om voor de toekomst een onderbouwing te zoeken voor de noodzakelijke ondergrens van de algemene beklemde reserve en daar de discussie met elkaar over te hebben! Zo ‘gesloten’ was de coalitie niet!

  2. Jan, je hebt gelijk. Ik wilde mijn bijdrage kort houden, maar motie PvdA moet vermeld worden. Ik zal hier melding van maken op de website van ITH.

Geef een reactie