Coalitiepartijen stemmen schoorvoetend in met referendumverzoek

Ogen gesloten voor kritiek op het proces

In de raadsvergadering van 1 december 2020 werd het inleidend referendumverzoek voor de Ruimtelijke Koers besproken. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is voor extra woningen om de ellenlange wachtlijsten nu eens eindelijk aan te pakken. De vraag is echter hoe en waar er gebouwd wordt.

In de Ruimtelijke Koers wordt nadrukkelijk gekozen voor flats van 14 hoog, minder groen, stedelijke verdichting, geen aansluiting bij het Houtens DNA en bouwen naast de A27.

De Inwonerspartij heeft hier meerdere malen tegen geageerd en verzocht om een second opinion wat dit betekent voor gezondheid, groen, leefbaarheid en verkeersontsluiting. Dit werd echter resoluut in de gemeenteraad eerder afgewezen.

Ook onder inwoners zijn er grote zorgen over de enorme plannen. Er zijn meer dan vierhonderd zienswijzen ingediend en inwoners zijn een initiatief gestart om deze keuzes voor te leggen aan de Houtense bevolking. Tijdens de gemeenteraad stemden alle partijen in, maar niet van harte. De vraag waarom het zo ver heeft kunnen komen, durfden partijen niet te beantwoorden.

Dit terwijl met de eerste plannen van de Ruimtelijke Koers inwoners zonder vooraankondiging werden geconfronteerd met enorme hoogbouw in hun achtertuin, zoals de in de wijken De Campen, De Gilde, De Molen, De Gaarde en de Melkhoeve. Ook wilde in het voorproces de coalitie aanvankelijk de termijn voor het indienen van zienswijze niet verlengen, ondanks Corona.

Dat de beantwoording van de zienswijzen weliswaar een aantal keuzes werden teruggedraaid, maar onduidelijk is wat deze nieuwe keuzes precies behelzen. Vervolgens werd intussen het budget voor de Ruimtelijke Koers fors overschreden, zonder dat de gemeenteraad hier expliciet in werd betrokken. En dan nog de rondetafelgesprekken, waarin inwoners nauwelijks concrete antwoorden krijgen op hun vragen of dat vervolgvragen niet gesteld mogen worden.

Het is dan ook geen verrassing dat inwoners zelf het initiatief hebben genomen om te komen tot een referendum. Geen van de coalitiepartijen van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie durfden hierop te reflecteren.

De Inwonerspartij heeft steun toegezegd aan de initiatiefnemers en hoopt dat partijen echt geïnteresseerd zijn in hun zorgen en bezwaren. Deze mensen hebben een grote staat van dienst in de Houtense samenleving en hebben Houten gemaakt waar het nu staat. Deze mensen moeten we serieus nemen, dat is alleen maar goed voor de keuzes die wij maken voor Houten!    

Geef een reactie