College laat Stichting Buitenwereld hardvochtig aan haar lot over

Kinderboerderij rest niets anders dan faillissement aanvragen

De kinderboerderij en de bijbehorende speeltuin gelden als een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Het is inmiddels een begrip in Houten. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van de kinderboerderij, omdat faillissement dreigt vanwege het stopzetten van de subsidie door de gemeente.

Op eerdere schriftelijke vragen van de Inwonerspartij aan het college gaf de wethouder op 8 januari 2021 aan dat zoeken naar een nieuwe exploitant voor de kinderboerderij en de speeltuin prematuur is. Drie dagen na dit antwoord wordt door de gemeente echter aangegeven dat zij niet ingaat op het voorstel van het nieuwe bestuur om de continuïteit van de kinderboerderij te waarborgen. Het gevolg is dat de stichting zich dan failliet moet verklaren.

De Inwonerspartij heeft vervolgens op 9 februari 2021 de kwestie aangekaart in de gemeenteraad en een motie ingediend met als verzoek om te zorgen voor continuïteit van de kinderboerderij en zich in te zetten om een eventueel faillissement van de kinderboerderij te voorkomen. Het college heeft deze oproep afgewezen en werd daarbij gesteund door GroenLinks, CDA, VVD, D’66 en de ChristenUnie.

Ook na een herhaalde oproep wijzigde de wethouder zijn standpunt niet. Het resultaat is nu dat de kinderboerderij zich failliet moet verklaren. “Hardvochtig, onnodig en weinig betrokken bij de Houtense samenleving. Ik kan het niet anders stellen.

In Corona-tijd worden de grootste multinationals gered, maar een kinderboerderij is kennelijk te veel gevraagd,” aldus Willem Zandbergen van ITH. “Wij als Inwonerspartij hebben veel respect voor de vrijwilligers, het personeel en het nieuwe bestuur die ondanks alle onzekerheid zich tot het laatste moment 100% hebben ingezet voor de Kinderboerderij. Dat is echt bewonderenswaardig. Zij hadden meer verdiend, maar ons initiatief kreeg onvoldoende steun. Ik denk dat GroenLinks, CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie zich nu achter hun oren zullen krabben. Zij hebben de kans om een faillissement af te wenden in de gemeenteraad volkomen laten liggen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dit is spijtig en onnodig pijnlijk.”

De Inwonerspartij merkt overigens op dat de berichten vanuit de wethouder over de kinderboerderij alle betrokkenen steeds heeft verrast. Zo geeft het college in antwoord op schriftelijke vragen eerst aan een beslissing over het exploiteren te prematuur te vinden, maar daags erna wil de wethouder niet met het nieuwe bestuur verder. Ook was het bestuur totaal verrast dat tijdens het debat de wethouder ineens met een nieuwe tijdelijke beheerder kwam aanzetten.

Inmiddels hebben ook omwonenden van de kinderboerderij zich gemeld. Zij geven aan dat de wethouder in eerste instantie sprak over 14 potentiële partijen die de kinderboerderij wilden exploiteren, terwijl in het rondetafelgesprek de wethouder nog maar over 6 partijen sprak. Niet veel later wil de wethouder vervolgens een prijsvraag uitschrijven om überhaupt partijen aan tafel te kunnen krijgen.

“Dit is voor niemand meer te volgen. De communicatie is op zijn zachtst gezegd allesbelabberd, maar ook rijst de vraag of omwonenden en het nieuwe bestuur van de stichting ooit wel serieus zijn genomen. De Inwonerspartij zal vragen om een reconstructie aan de wethouder om goed te kunnen beoordelen of dit allemaal wel zorgvuldig en goed is verlopen. Dit is voor ons nog niet afgerond“, sluit Willem Zandbergen van ITH af.   

Geef een reactie