College: luister naar uw inwoners!

Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. En dan niet achteraf als de besluiten al genomen zijn, maar juist daarvoor.

Dit is niet alleen ingegeven vanuit het democratisch gedachtegoed dat de politiek bestaat bij de gratie van haar inwoners, maar ook omdat inwoners over veel expertise beschikken. Zij weten wat er speelt in hun wijk en hebben de kennis over historische, culturele en natuurwaarden in Houten.

Toch slaagt het huidige college in Houten er nog steeds onvoldoende in om haar inwoners serieus te nemen. Zo wordt de enorme wateroverlast aan de Wickenburgselaan ondanks herhaalde oproepen vanuit inwoners maandenlang niet opgepakt. Adviezen van inwoners om de mooie perenboomgaard in Schalkwijk te behouden worden volledig genegeerd, ondanks dat inwoners goede alternatieven aanreiken. Ook de buslijn die Schalkwijk en ’t Goy verbindt met Houten wordt zonder enige inwoner te betrekken rücksichtslos geschrapt, evenals de kerstboomverbranding.

Maar ook wordt draagvlak onder inwoners vaak geïnterpreteerd zoals het college het uitkomt. Voor de plaatsing van vier enorme windmolens (elk twee keer de Domtoren) bij de Goyerbrug waren slechts 14 omwonenden die een contract getekend hadden. Daarmee was volgens VVD en CDA het draagvlak voldoende aangetoond. Onbegrijpelijk, maar waar.

Ik vraag me weleens af waarom zit ik in de politiek als de politiek mij soms zo boos maakt. En dan weet ik het weer. Ik zit er voor de inwoner. En opkomen voor inwoners is helaas nog steeds hard nodig in Houten! Inwonerspartij Toekomst Houten blijft strijdbaar voor een eerlijke politiek, waarbij de stem van de inwoners er wel toe doet!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH

Geef een reactie