College verlengt inspraak onder druk van oppositie en inwoners

De Ruimtelijke Koers van de gemeente Houten bevat de plannen voor 5000 extra woningen in Houten. Het is goed dat eindelijk iets gedaan wordt aan de onacceptabele lange wachtlijsten voor woningen.

Maar de Ruimtelijke Koers omvat ook ingrijpende besluiten voor inwoners. Waarom wordt bijvoorbeeld gekozen voor de locatie bij de Doornkade en niet bij de Limesbaan? Wat betekent meer hoogbouw binnen Houten voor nabijgelegen woningen?

Om ervoor te zorgen dat bij deze besluiten de expertise van inwoners wordt benut en de belangen van inwoners wordt geborgd, is goede inspraak randvoorwaardelijk.

Het college wil de inspraak beperken tot een digitale ronde. Veel inwoners hebben zich hierover samen met Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) over beklaagd. Het college bezwijkt nu onder deze druk en wil de inspraaktermijn nu verlengen met vier weken.

“Niet meer dan terecht nu het gaat om ingrijpende besluiten die inwoners raken. Het is jammer dat het college pas na klachten van inwoners en onder druk van ITH, SGP, D66 en HA! van standpunt wijzigt en dit zelf niet eerder heeft ingezien. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, aldus fractievoorzitter van ITH, Hanny Van Doorn- van Bijlevelt.

2 reacties op “College verlengt inspraak onder druk van oppositie en inwoners

  1. Helemaal mee eens. De huidige koers is ingezet met een werkgroepje van nog geen 30 personen. Vervolgens zijn 3000 mensen geinformeerd en konden opmerkingen maken, maar er is geen keuze voorgelegd. Houten heeft meer dan 40.000 inwoners. Het is toch geen inspraak als dit aan slechts 3000 mensen is voorgelegd? Ik zou zeggen, houd een enquete of referendum en vraag of Houten hoogbouw wil of niet, alsdat dezelfde huurprijzen met zich meebrengt. In de huidige koers krijgt Houten er een \Kanaleneiland of Overvechrt bij, terwijl er genoegd ruimte is om in woningen te voorzien met laagbouw. Er moeten immers ook minder boerenbedrijven komen om de uitstoot van stikstof te beperken. Kantoorpanden kunnen omgebouwd worden zonder de hoogte in te gaan. Projectontwikkelaars smullen van deze
    nieuwe koers, en prima gebouwen gaan afgebroken worden om ruimte te maken voor woonkazernes in de hoogte. En er wordt zeer slecht rekening gehouden met direct omwonenden, die toch een erg groot belang hebben. Schijn inspraak!

  2. Helemaal mee eens, wederom een voorstel wat goed is voor de speculanten en waar de burgers weinig baat bij hebben. Op de molenzoom nog voldoende panden die omgebouwd kunnen worden. Ook nog wat ruimte voor nieuwbouw. Hou wonen en werken gescheiden in Houten. Zeer goed mogelijk met deze infrastructuur. Korte afstanden woon/werkverkeer. Waarbij ik mij wel afvraag hoeveel bewoners van Houten ook daadwerkelijk in Houten werken?

Geef een reactie