College vindt euro’s belangrijker dan inwoners van Schalkwijk

In de gemeenteraad van 16 juni stond de startnotitie Lekdijk centraal. De gemeente heeft een grondruil mogelijk gemaakt ten behoeve van de agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk. De kosten die hiermee gepaard gaan, moeten gedekt worden door extra woningen op de Lekdijk.

Deze financiële invalshoek is leidend bij de gemaakte keuzes. “Onbegrijpelijk dat de locatie, het aantal en het soort type woningen uitsluitend financieel zijn ingegeven, stelt Willem Zandbergen, raadslid van Inwonerspartij Toekomst Houten. Het college vraagt zich niet af of dit aansluit bij de woningbehoefte van de Schalkwijkers, of deze versnippering van woninglocaties op de Lekdijk en de Kaaidijk wel past binnen het mooie landschap van Schalkwijk en waarom er niet nabij de dorpskernen gebouwd wordt.

ITH heeft zich ingezet in het debat om de besluitvorming even uit te stellen om met alle betrokkenen de impact hiervan goed te doorgronden en om te bezien of er echt geen andere alternatieven zijn. De PvdA steunde in de gemeenteraad als enige dit voorstel. Het uitdrukkelijke appèl werd echter door de wethouder resoluut afgewezen.

“Onbegrijpelijk, zeker nu het participatieproces met de omwonenden al niet goed was verlopen. En dan te bedenken dat dit niet de eerste keer is. Ook bij de opheffing van de dienstregeling van lijn 45 en recenter de perenboomgaard wordt niet op een volwaardige manier met de inwoners van Schalkwijk omgegaan”.

We hebben geprobeerd een vuist te maken voor Schalkwijk en haar inwoners, maar de euro‘s bleken belangrijker dan de inwoners. Wij zijn hier ontstemd over, sluit Willem Zandbergen af. CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en HA! stemden desondanks voor.

2 reacties op “College vindt euro’s belangrijker dan inwoners van Schalkwijk

  1. Ook hieruit blijkt dat dat bewonersparticipatie, zo hoog in het vaandel bij dit college, niet serieus genomen wordt. Voor het opsommen van voorbeelden, waag ik mij maar niet aan.
    Bij diversen partijen lijkt het woord zorgvuldigheid te zijn vervangen door snelheid. En wordt er aan de wensen van bewoners voorbij gegaan. Ik maak mij grote zorgen over de toekomstige samenleving in Houten. Verdeeldheid lijk mij erg toe te nemen, en ook de achterklap in de politiek. Stoppen met alle dubbele agenda’s en meer openheid. Ook teveel dubbele petten met eigen agenda om in het pluche te blijven. Welk belang wordt er gediend, van Houten of het eigenbelang? Op deze manier wordt ook Schalkwijk versnipperd en is ook overgeleverd aan de grillen van dit college. En een wethouder die zaken resoluut van de hand wijst en geen gesprek aangaat!! Conclusie, soms stel ik mij vragen over een weloverwogen vaststelling van besluiten.

Geef een reactie