Extra afslag op Rondweg voor Nieuw Bos Wulven

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 november is besloten tot een extra afslag op de Rondweg en toestemming voor een restaurant bij het Nieuwe Bos Wulven.

Dit gaat ten koste van de rust in het bos bij Nieuw Wulven met een verwachte verdubbeling van bezoekers. Frank van der Meij stelde namens ITH dat de extra uitgaven van 163.000 euro wel beter besteed kunnen worden en bovendien wordt de verkeersveiligheid er ook niet beter op. Wel een extra afslag hier en niet bij de Dikke Boom, terwijl omwonenden daar juist veel last hebben van het verkeer.

Verrassend was dat GroenLinks zich als vervend voorstander ontpopte voor deze asfaltering ten koste van biodiversiteit. “De rust van het bos wordt met dit voorstel nu onnodig verstoort met alle verkeersveiligheidsrisico’s van dien”, aldus Frank van der Meij.