Houten in Coronatijd

 

Het Corona-virus grijpt hard om ons heen en ook Houten ontkomt niet aan de gevolgen ervan. Voor sommigen onder ons is het Corona-virus nog een onzichtbare vijand, anderen hebben al te maken gehad met groot verdriet.

Het is bewonderenswaardig hoe mensen in de vitale beroepen ondanks deze gevaren zich inzetten voor de zorg voor anderen. Met risico voor hun eigen gezondheid zetten mensen zich met ziel en zaligheid in voor het welzijn van anderen. Dit dwingt niet alleen respect af, maar wij maken een buiging voor deze helden.

Tegelijkertijd moeten we alert zijn voor ingrijpende beslissingen die tussentijds worden genomen. Zeker nu de helft van de wethouders al binnen twee jaar is vervangen! Overigens door wethouders die niet in Houten wonen en Houten niet eens kennen. Hoe gaan we om met ondernemers en de cultuursector die we straks weer nodig hebben om Houten economisch sterk en levendig te maken? Het is zaak dat het college hierin snel en daadkrachtig handelt.

Daarnaast wil het college 5000 extra woningen bouwen. Dat werd tijd, nu de wachtlijsten al jaren veel te hoog zijn. Dit vraagt om betrokkenheid van inwoners en dit college wil de inspraak beperken tot een digitale ronde. Dat is onacceptabel, zeker nu in Houten lang niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met de stem van de inwoner. Waarom zoveel hoogbouw, waarom bij de Doornkade en voor wie zijn deze woningen bestemd? Inwonerpartij Toekomst Houten zet zich ervoor in dat onze inwoners en hun kinderen als eerste de kans moeten krijgen om in Houten te kunnen blijven wonen. Dit perspectief moeten we onze inwoners simpelweg bieden.

Voor nu, zeg ik, pas goed op uzelf en op uw dierbaren, want uw gezondheid is uiteindelijk het allerbelangrijkste!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH