Houtense coalitie zet in op betaalbaar bouwen

Houtense coalitie zet in op betaalbaar bouwen

Het college zet komende jaren maximaal in op betaalbare bouwen: 66% van alle woningen moet betaalbaar zijn!

In de raadsvergadering van donderdag 28 september heeft de Houtense gemeenteraad de doelgroepenverordening aangenomen. Hierin staat dat 66% van alle te bouwen woningen moet bestaan uit sociale huur, middenhuur of betaalbare koop (huizen tot 355.000 euro). Met deze nieuwe regels zet Houten een nieuwe stap om in de toekomst betaalbare woningen te realiseren. Er is bijna geen gemeente die zover gaat in betaalbaar bouwen, aldus wethouder Molenaar.

Coalitiepartijen ITH, NH, VVD en SGP zetten wel een kanttekening bij realisering van 30% sociale huur per project. In Houten worden veel kleine woningbouwprojecten gerealiseerd in bestaande wijken. Daar moet maatwerk toegepast worden en gezocht worden naar de beste mix van betaalbaarheid, draagvlak en passendheid in bouw (bijv. hoogte) in de buurt. De doelstelling van realisering van 30% sociale huur voor heel Houten, is en blijft de inzet van deze coalitie. Wethouder Molenaar zet samen met woningcorporatie WoonIn in op realisering van ruim 1500 sociale huurwoningen tot 2040. 

Sharon Zwijsen (ITH): “De doelgroepenverordening is een belangrijk instrument om betaalbare woningbouw te realiseren. Wij zijn daarnaast blij dat wethouder Molenaar heeft toegezegd met een raadsvoorstel voor startersleningen naar de raad te komen. Op die manier kunnen we onze jongeren en starters meer kansen bieden op de woningmarkt in Houten.”

Renate Lambermont (NH): “Naast betaalbare woningen willen we de bouw van hofjes en collectieve woonvormen stimuleren. Daarbij hebben we als NatúúrlijkHouten ook ambities ten aanzien van nabuurschap en groen bouwen. Laten we dus proberen niet alléén te sturen op betaalbaarheid maar ook vanuit een integrale visie te bouwen aan een gemeente waar we over 20 jaar nog steeds zo trots op kunnen zijn.”

De coalitie verzette zich tegen amendementen van de oppositie om in de doelgroepenverordening nog meer regels op te nemen die de markt beperken. 

Pascal Ooms (SGP): “Het klinkt sympathiek om veel regels op te stellen, zodat bouwbedrijven goedkope woningen bouwen. Echter, gedetailleerde regels kunnen er juist ook voor zorgen dat bouwers afhaken waardoor de woningbouw in Houten vertraging gaat oplopen”.

Eef Stiekema (VVD) herhaalde daarom tijdens de vergadering: “Het antwoord op betaalbare woningen realiseren is: bouwen, bouwen, bouwen.”