Inwonerspartij doet recht aan petitie "de Startsprong"

Inwonerspartij doet recht aan petitie "de Startsprong"

De inwonerspartij doet recht aan de meer dan 1200 inwoners die de petitie van zwembad de Startsprong hebben ondertekend. Door initiatief van ITH kan het zwembad De Startsprong gebruik maken van de Subsidieregeling Energiecompensatie Houten. De motie werd gesteund door Natuurlijk Houten, VVD en SGP.
 

De inwonerspartij vindt het van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties niet kopje onder gaan door de gestegen energieprijzen. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om maatschappelijke organisaties te helpen als zij in zwaar weer verkeren. Daarom vindt ITH het een goed initiatief van het college om een noodfonds in te stellen, waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. Naast dat dit noodzakelijk is, is ook het vrij uniek. Weinig andere gemeenten stellen een dergelijk noodfonds op.

Het zwembad de Startsprong heeft dinsdagavond 24 januari 2023 een petitie aangeboden aan wethouder Sander Bos met meer dan 1200 handtekeningen van Houtense inwoners. Het onderschrijft de maatschappelijke waarde van het zwembad als zoveel inwoners hier waarde aan hechten. Ze hebben deze handtekeningen aan een reddingsboei gehangen, om daarmee een duidelijk signaal af te geven aan de gemeenteraad. Help ons nu!

ITH diende een motie in om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van de subsidieregeling Energiecompensatie Houten. Die motie werd gesteund door Natúúrlijk Houten, VVD en SGP. 

Indiener Mark Honkoop van ITH is blij dat de motie er doorheen is gekomen. "Dit geeft ook duidelijkheid aan de eigenaren", zei hij erover. Honkoop gaf tijdens de raadsvergadering aan open te staan om de regeling ook voor andere commerciële organisaties open te stellen, maar zich nu eerst op De Startsprong te willen richten. "Zij bieden al jaren zwemonderwijs aan kinderen en volwassenen. En zwemonderwijs is van levensbelang. Dit dreigt nu weg te vallen omdat het water hen aan de lippen staat door de hoge energieprijzen. Dit is een organisatie die onze steun verdient."