Rosa Molenaar en Ria Frowijn namens ITH wethouder in college

Inwonerspartij kiest met wethouders voor deskundigheid en dualisme

Rosa Molenaar en Ria Frowijn namens ITH wethouder in college

Inwonerspartij Toekomst Houten heeft bij de onderhandelingen voor het nieuw te vormen college twee wethoudersposten. Nu de fractie veruit de grootste partij in de gemeenteraad van Houten is, wil de partij dit ook vertegenwoordigd zien in het nieuw te vormen college. Fractievoorzitter en partijleider Willem Zandbergen kiest er nadrukkelijk voor om zijn rol te blijven vervullen vanuit de gemeenteraad. ″De gemeenteraad is het controlerende en hoogste orgaan in het lokaal bestuur. In het kader van het dualisme is het belangrijk dat de partijleider in de gemeenteraad blijft. Er zal en er moet voor de inwoners van Houten zichtbaar iets veranderen met ITH in het college. Dat is de opdracht. Ik wil het nieuw te vormen college daarop scherp  te houden. Daar heeft de kiezer recht op! Ik zal complimenteus zijn bij bereikte resultaten, maar mijn eigen herkenbare geluid laten horen als ik ontevreden ben.″

De Inwonerspartij heeft met haar kandidaten voor het wethouderschap gekozen voor deskundigheid en herkenbaarheid. Rosa Molenaar heeft planologie gestuurd aan de Universiteit van Amsterdam en jarenlange ervaring bij verschillende ministeries alsmede als professioneel adviseur van diverse politieke partijen. ″Al tijdens mijn studie planologie was Houten een lichtend voorbeeld. Eerst het groen en de fietsers en dan pas de stenen. Het Houtens DNA als planologisch concept is waarmee ik als planologe ben opgegroeid. Het behoud van dit concept en het unieke dorpse karakter zou de rode draad voor Houten moeten blijven″, aldus Rosa Molenaar. Als tweede wethouderskandidaat kiest ITH voor Ria Frowijn. Zij is afgestudeerd in onderwijskunde en sinds jaar en dag een belangrijk gezicht in Houten rondom cultuur en belangrijke samenlevingsinitiatieven in Houten. ″Het is voor Houten belangrijk om te investeren in een bruisend Houten, waarin de menselijke maat leidend blijft en inwoners elkaar met plezier kunnen ontmoeten bij laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen. De vele inwonersinitiatieven en het rijke verenigingsleven vormen een belangrijke backbone voor Houten en dat moeten we koesteren″, aldus Ria Frowijn. Met de keuze voor Rosa Molenaar en Ria Frowijn is ITH de enige partij met vrouwelijke wethouderskandidaten.