Inwonerspartij Toekomst Houten strijdt voor subsidie voor ″De Startsprong″

Inwonerspartij Toekomst Houten strijdt voor subsidie voor ″De Startsprong″

Maatschappelijke functie zwembad is voor inwoners belangrijk

Zwembad de Startsprong verkeert in financieel zwaar weer als gevolg van de stijgende energieprijzen. Het ziet ernaar uit dat zij geen beroep kunnen doen op de subsidieregeling Energiecompensatie. Deze regeling is door de gemeente in het leven geroepen om maatschappelijke organisaties te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) dient dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van deze subsidieregeling. “We zien dat er naast het regulier zwemonderwijs ook kwetsbare kinderen en volwassenen met gezondheidsproblemen zwemmen bij de Startsprong. ITH vindt het juist belangrijk dat we voorkomen dat deze inwoners in de kou komen te staan. We vinden dat ze een belangrijke maatschappelijke rol vervullen voor onze inwoners. De subsidieregeling zou hier juist in moeten voorzien", stelt raadslid Mark Honkoop van de Inwonerspartij.

Voor ITH is het van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties niet omvallen door de gestegen energieprijzen. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om maatschappelijke organisaties te helpen wanneer zij in zwaar weer verkeren. Daarom vind ITH het een goed initiatief van het college om een noodfonds in te stellen, waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. ″Daarmee laat het college zien hoe belangrijke maatschappelijke organisaties zijn voor de Houtense samenleving. Bovendien is het redelijk uniek, aangezien weinig andere gemeenten een dergelijk fonds opstellen″, aldus raadslid Honkoop.

Helaas dreigt zwembad de Startsprong buiten de boot te vallen. Het zwembad is niet aangemerkt als een maatschappelijke organisatie, omdat zij een commerciële onderneming is. Raadslid Mark Honkoop: “Dit zien wij echt anders! Naast het regulier zwemonderwijs voor kinderen en volwassenen wordt zwembad de Startsprong ook voor andere doeleinden gebruikt. Het biedt nadrukkelijk te mogelijkheid aan mensen die moeten revalideren van een ziekte of operatie alsook mensen met reuma een manier om te herstellen of beter om te kunnen gaan met hun gezondheidsproblemen. Daarnaast voorziet De Startsprong in privé-zwemonderwijs voor kinderen met een beperking die moeite hebben om te zwemmen in een groepsverband. Deze maatschappelijke functie moeten we als politiek juist omarmen en de mogelijkheden verkennen om hun in aanmerking te laten komen voor subsidie”.

De eigenaren van zwembad de Startsprong bieden Wethouder Sander Bos dinsdagavond voor de raadsvergadering een petitie aan, die ongeveer 1200 inwoners hebben ondertekend. Dit onderschrijft andermaal de maatschappelijke waarde van dit zwembad als zoveel inwoners hier waarde aan hechten. In de raadsvergadering van dinsdag 24 januari zal Inwonerspartij Toekomst Houten een motie indienen waarin zij het college verzoekt om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van de subsidieregeling Energiecompensatie.

 RTV Utrecht heeft een interview gedaan met de eigenaren van zwembad de Startsprong en raadslid Mark Honkoop. Dit kunt u hier vinden: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3529814/houtens-zwembad-de-startsprong-strijdt-voor-energiehulp-het-wordt-volgende-maand-al-een-ingewikkeld-verhaal