Inwonerspartij vindt dat Houten moet bijdragen aan opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne 

Beslissing komst dependance asielzoekerscentrum is nu niet aan de orde

De verwerpelijke invasie in Oekraïne en de toestroom van ontheemde mensen uit Oekraïne naar Nederland vraagt ook van Houten om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Veel inwoners van Houten dragen hieraan reeds bij op velerlei manieren. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is trots op onze betrokken inwoners. Initiatieven waarbij inwoners aan ontheemden huisvesting bieden of kleding verzamelen zijn bewonderenswaardig. In Houten worden reeds circa 100 vluchtelingen door particuliere initiatieven opgevangen. Ook vanuit de Gemeente Houten wordt ingezet op de opvang van extra vluchtelingen uit Oekraïne. Het huidige college wil een noodopvanglocatie met 100 plaatsen. De Inwonerspartij steunt dit initiatief als een medemenselijk en vanzelfsprekend antwoord.

Echter, het huidige college wil daarnaast nog een dependance van een asielzoekerscentrum voor de opvang van 100 vluchtelingen op de Essenkade openen voor een termijn van maximaal 15 jaar. Dit gaat nadrukkelijk niet over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar om de druk bij de opvang in Ter Apel te verlichten. Een dergelijke beslissing valt buiten de staatsrechtelijke contouren van een demissionair college, dat uitsluitend beleidsarme plannen mag presenteren. De beslissing roept ook veel vragen op. De vraag rijst in hoeverre de ambtelijke organisatie dit aankan, gezien de status van het ambtelijk apparaat en de beperkte capaciteit zoals bleek uit de kritische evaluatie in 2021. Onduidelijk in dit stadium is bovendien hoeveel extra opvang voor ontheemden uit Oekraïne in de nabije toekomst nog nodig is en of daar dan nog voldoende ruimte voor is. De huidige situatie vraagt daarin om prioriteit te geven aan de acute situatie in Oekraïne. Het is niet verstandig om in deze ongewisse periode dan ook nog te investeren in de een dependance van een asielzoekerscentrum. Het beroep dat zal worden gedaan op zorg en maatschappelijke organisaties zal daarnaast toenemen en de gevolgen daarvan zijn niet inzichtelijk. Op dit moment zijn de wachttijden van zorg voor jongeren al vijftien tot achttien weken. Hulpbehoevende jongere inwoners uit Houten mogen niet het kind van de rekening worden.

De Inwonerspartij stelt verder kritische vraagtekens bij de duur van vijftien jaar nu in de lopende formatie Houten-Noordwest niet als woonlocatie zal worden aangeduid. Daarmee loopt het college op zaken vooruit. We moeten voorkomen dat nu via een achterdeur alsnog Houten-Noordwest een woongebied als bestemming krijgt. Daar is de Houtense inwoner nu wel duidelijk over geweest. Het college stelt dat bovendien dat deze opvang tijdelijk nodig is voor toekomstige statushouders, maar dat zal geen periode van vijftien jaar bestrijken. Dat doet de vraag rijzen wie er na de wachtende statushouders daar gehuisvest worden. Het is te waarderen dat zogeheten spoedzoekers op deze manier ruimte krijgen voor woningen, maar met onduidelijkheid over de toekomstige bewoners kan hier een kwetsbaarheid ontstaan en wij willen dat deze veiligheid gewaarborgd is. De keuze om nu een beslissing te willen nemen voor de komende vijftien jaar is volgens ITH niet aan het huidige college. Crisisopvang voor ontheemden uit Oekraïne betreft daarentegen een ander vraagstuk. Dat vraagt om acuut handelen. Het is goed dat maatschappelijke organisaties hierbij betrokken worden, maar graag hadden wij gezien dat ook de kringloopwinkel De Ecokring Houten hierbij een rol zou vervullen in plaats van de niet-Houtense kringlooporganisatie Dorcas. Voor de Inwonerspartij is één ding duidelijk en dat is dat niet het bestaande, maar juist het nieuwe college hierover samen met de inwoners en de gemeenteraad over gaat besluiten.