Inwonerspartij voor behoud van unieke karakter Oude Dorp

Inwonerspartij voor behoud van unieke karakter Oude Dorp

In de raadsvergadering van 25 januari 2022 kwam opnieuw de visie over het Oude Dorp aan de orde. Eerder was de visie al in de gemeenteraad besproken, maar deze bleek onvoldoende zodat de wethouder de visie nader moest uitwerken. Het college had dit keer werk gemaakt om omwonenden te betrekken bij de ontwikkelvisie, maar deze niet omgezet in heldere keuzes. Bovendien was er volgens de Inwonerspartij Toekomst Houten te weinig gedaan met de deskundige inbreng van betrokken inwoners. Niet voor niets leidde dit tot een handtekeningenactie van bijna 400 inwoners.

In de hernieuwde visie worden nu wel keuzes gemaakt, maar de vraag rijst of deze keuzes wel de juiste zijn. Zo wordt voorzien in een uitbreiding van de supermarkt en is het streven het Oude Dorp volledig parkeer- en autoluw te maken. De Inwonerspartij ziet niets in uitbreiding van de supermarkt met alle verkeersintensiteit tot gevolg. Ook voor de omliggende wijken. ″Wij als Inwonerspartij wil met klem benadrukken dat het unieke dorpse karakter moeten blijven en dat veranderingen dus alleen daarbinnen inpasbaar zouden moeten zijn.. De kracht van het Oude Dorp is juist de compacte, intieme en historische sfeer. Voor ons als Inwonerspartij is dat cruciaal″, aldus raadslid Sjoerd Kasius van Inwonerspartij Toekomst Houten. De eerste beelden laten zien dat een uitbreiding van in totaal van 2130m2 gewenst zou zijn. De wethouder was echter niet bereid de uitbreiding te maximeren. ″Op ’t Oude Dorp is een buurtsupermarkt gewenst maar geen grote supermarkt. Een dergelijke uitbreiding is echt een brug te ver.″

Ook het autoluw maken van het plein is een keuze in deze visie, maar duidelijk is geworden dat inwoners hierover sterk verdeeld zijn. Het risico bestaat immers dat het volledig autoluw maken van het Oude Dorp leidt tot meer verkeersdrukte in de omliggende wijken. ″Wij vinden dat inwoners, vooral zij die minder valide zijn, de mogelijkheid moeten hebben om naar de Apotheek met de auto te kunnen gaan.″ Ook heeft de Inwonerspartij aandacht gevraagd voor het gevaarlijke kruispunt ter hoogte van de Loerikseweg en de Dorpsstraat.

Tot slot heeft de Inwonerspartij samen met andere partijen gepleit voor een alternatieve locatie voor KNA, de Voedselbank en jongerenverening OKE. ″Er dient met haast gezocht te worden naar een nieuwe ruimte voor alle gebruikers van de Grund alvorens sloop en nieuwbouw plaats gaat vinden op deze locatie.″ ITH heeft daartoe een motie ingediend. Op deze locatie ziet de Inwonerspartij graag woningbouw voor senioren bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof.