ITH wil tekst en uitleg over hervatten vergunningsaanvraag Windpark Goyerbrug door college na verkiezing nieuwe gemeenteraad

Maandag 4 april 2022 is de nieuwe raad meteen aan zet. Inwonerspartij Toekomst Houten dient een verzoek in voor een interpellatiedebat na het besluit van het demissionaire college om toch de vergunningsaanvraag voor Windpark Goyerbrug te hervatten. Zowel voor omwonenden, buurgemeenten en een gedeelte van de nieuw geïnstalleerde raad kwam dit nieuws als een grote verrassing. Willem Zandbergen kwalificeert deze processtap van het demissionaire college tijdens de formatie als “eens maar nooit weer”.

In 2019 heeft het nu demissionaire college de vergunning voor de bouw van windpark Goyerbrug afgegeven. In juli 2021 heeft de Raad van State deze vergunning vernietigd, nu er gebruik gemaakt was van landelijke regels die niet goed tot stand gekomen zijn. De Gemeente Houten moest een nieuw besluit nemen over de vergunning. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Houten gaf aan te willen wachten op nieuwe landelijke regels alvorens zij een besluit nam.

Op 22 maart 2022 heeft het huidige college besloten de vergunningsprocedure voor Windpark Goyerbrug te hervatten, letterlijk een dag nadat de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad definitief werden vastgesteld. ″Dit roept vragen op omdat na de nieuwe verkiezingen het college de status van demissionair heeft en derhalve gehouden is terughoudend te zijn, zeker op controversiële onderwerpen. En controversieel is het Windmolenpark Goyerbrug zeker in Houten en ‘t Goy″, aldus fractievoorzitter Willem Zandbergen van ITH. ″Dit geldt des te meer nu tijdens het rondetafelgesprek van 12 oktober een meerderheid van oude raad heeft aangegeven de voorkeur te hebben om pas een besluit te nemen op de aanvraag als de nieuwe windturbinenormen door het Rijk zijn vastgesteld. Dit standpunt steunt op 17 zetels van de oude raad en vertaald in de nieuwe raad zelfs op 21 zetels. Toch wordt hier kennelijk aan voorbij gegaan en dit voor geen inwoners meer te begrijpen″.

Reden voor ITH om een interpellatiedebat aan te vragen en wel met spoed. Samen met SGP, Natúúrlijk Houten, PvdA, Houten Anders, VVD en CDA stelt ITH dat gezien de maatschappelijke impact van het windpark en de gezette stappen het belangrijk is dat de raad en de portefeuillehouder elkaar spreken over hoe dit proces gelopen is.  Willem Zandbergen: “Aan de formatietafel worden de beslissingen genomen en bepalen we de toekomst voor Houten. Het maakt het erg diffuus wanneer aan een andere tafel ook nog beslissingen genomen worden.” ITH had terughoudendheid van beslissingen gevraagd, zeker op controversiële onderwerpen, gezien de huidige (demissionaire) status van het college. De oude gemeenteraad is enkele maanden geleden nog geraadpleegd over dit onderwerp en heeft toen een duidelijke koers aan het college meegegeven. De beslissing van het demissionaire college sluit niet aan bij die koers. Zandbergen: “Daarom is het belangrijk snel een debat te hebben over dit onderwerp, want ik vind dat de nieuw gekozen raad daarin gehoord en gekend moet worden, ook in formele zin.”

Zandbergen vind het tot slot wel belangrijk om te markeren dat de beslissing die genomen is gelukkig nog niet onomkeerbaar is. In de vergunningsprocedures is uiteindelijk een verklaring van geen bedenkingen nodig en daar zal de nieuw gekozen gemeenteraad zich uiteindelijk over moeten buigen.

Het debat van maandag is live te volgen via: https://houten.notubiz.nl.