Openbare uitnodiging duidingsgesprek 19 maart 2022

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) de grootste partij geworden. ITH neemt nu het voortouw bij het vormen van een nieuwe coalitie en een nieuw college.
 
De partij heeft de overige negen politieke partijen in Houten uitgenodigd voor een openbare bijeenkomst: een duidingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op zaterdag 19 maart a.s. om 10.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen, in het gemeentehuis of digitaal. De bijeenkomst is namelijk ook live te volgen via https://houten.notubiz.nl/live.