Raadslid Zwijsen (ITH) biedt burgemeester wensen van inwoners aan

Raadslid Zwijsen (ITH) biedt burgemeester wensen van inwoners aan

Nieuwe vorm van inwonersparticipatie levert rijke oogst voor coalitieakkoord op

Op dinsdagavond heeft raadslid Sharon Zwijsen van de Inwonerspartij (ITH) namens de volledige gemeenteraad de inspiraties van inwoners aangeboden aan de burgemeester ten behoeve van het coalitieakkoord. Inwoners waren door alle fracties uit de gemeenteraad uitgenodigd om hun wensen in te brengen, zodat deze kunnen worden meegenomen in een nieuw op te stellen coalitieakkoord. De inwonerspartij heeft tijdens de verkiezingen gepleit voor een nieuwe manier van formeren, waarbij ook inwoners tijdens het formatieproces betrokken worden. Op deze wijze worden inwoners vroegtijdig betrokken bij de plannen voor de komende vier jaar. “ITH heeft als inwonerspartij samen met de andere partijen daarmee een trendbreuk gerealiseerd ten opzichte van eerdere formatieprocessen. ITH draagt daarmee bij aan een nieuwe bestuursstijl en laat zien waar zij de laatste jaren hard voor gestreden heeft, namelijk inwoners in de planfase al betrekken”, aldus Sharon Zwijsen van ITH.

Alle fracties hebben deelgenomen aan een expertgroep om dit idee praktisch vorm te geven. 29 inwoners hebben van de ‘pitch’-mogelijkheid gebruik gemaakt en veel inwoners hadden zelfs meer dan één suggestie of idee. De pitches zijn gehouden op drie avonden, verspreid over vijf verschillende locaties. De gemeenteraadsleden zijn daarmee zelf de Houtense samenleving ingegaan. “Iedereen was onder de indruk van het enthousiasme van onze inwoners. We hebben zelfs een pitch gehad die ondersteund werd door een muzikale serenade door Kunst na Arbeid bij de Grund. Inwonersparticipatie is niet alleen nodig, maar leuk en daarmee echt inspirerend”, aldus Sharon Zwijsen.

Maandag 20 juni om 16.00 uur wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd in de Engel op het Oude Dorp. Bij die presentatie wordt tevens toegelicht hoe de inbreng van de inwoners tijdens de inspiratiesessies een plaats hebben gekregen in het coalitieakkoord. ITH nodigt u van harte uit om dit bij te wonen!

De inwonerspartij dankt alle inwoners van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal voor de waardevolle inspiratie die ze ons gegeven hebben! ITH zal de komende vier jaren zich buitengewoon inzetten om inwonersparticipatie centraal te zetten. Een wethouder inwonersparticipatie, zoals genoemd in ons verkiezingsprogramma, zal dit waarborgen. Met het vroegtijdig betrekken van inwoners zal de besluitvorming beter worden en krijgen inwoners een gezicht in de gemeenteraad.