Initiatief Inwonerspartij vergroot kansen jongeren op de woningmarkt

Motie van raadslid Zwijsen (ITH) resulteert in aanbieden startersleningen in Houten!

Bijna precies een jaar geleden, op 14 februari 2023, diende ons raadslid Sharon Zwijsen een motie vreemd aan de orde van de dag in. In deze motie vroeg de Inwonerspartij aan het college om te onderzoeken of en op welke manier de gemeente Houten startersleningen aan kan bieden aan Houtense jongeren. Ruim 250 gemeentes in Nederland boden op dat moment al startersleningen aan. ITH heeft de afgelopen jaren hard gestreden voor maatregelen die ervoor zorgen dat starters meer kansen krijgen in Houten. De inwonerspartij is dan ook verheugd dat ook de gemeente Houten vanaf dit jaar startersleningen gaat aanbieden!

Een starterslening biedt starters de kans om bovenop de maximale hypotheek die zij bij de reguliere hypotheekverstrekker kunnen krijgen, een extra lening te ontvangen. De starterslening is een goed voorbeeld om op een creatieve manier onze jonge Houtense inwoners te helpen met de aanschaf van een woning. De starters hoeven de eerste 3 jaar ook nog niet af te lossen op de lening, wat hen in het begin wat financiële ruimte kan bieden.

De inwonerspartij zet zich al jaren in voor creatieve ideeën die leiden tot meer kansen voor starters en senioren in gemeente Houten. Raadslid Sharon Zwijsen: “Op dit moment komt Houten betaalbare woningen tekort, terwijl inwoners hier wel veel behoefte aan hebben. De oplossing van de oververhitte woningmarkt is niet alleen te vinden in het bouwen van woningen, maar moeten we ook actief zoeken in creatieve manieren om de aankoop van woningen makkelijker en betaalbaarder te maken.”

De inwonerspartij is blij dat de motie vreemd van raadslid Zwijsen nu door wethouder Molenaar (ITH) is uitgevoerd. Vier weken geleden kwam wethouder Molenaar ook al met een mooie stap voor starters. In het al jaren leegstaande KPN gebouw worden 270 betaalbare koopappartementen van 180.000 tot 280.000 euro gebouwd! De inwonerspartij is verheugd met deze ontwikkeling en we kijken uit naar het verloop van het proces. De wethouder is momenteel bezig met de participatie rondom dit project.

De inwonerspartij is blij dat Houten nu structurele stappen gaat zetten voor starters. We zijn tevreden dat dit raadsvoorstel een meerderheid heeft gekregen omdat naast ITH ook de VVD, Natúúrlijk Houten, SGP en CDA het voorstel steunde. De startersleningen voor jongeren zijn een enorm goede ontwikkeling!

Houtense coalitie zet in op betaalbaar bouwen

Het college zet komende jaren maximaal in op betaalbare bouwen: 66% van alle woningen moet betaalbaar zijn!

In de raadsvergadering van donderdag 28 september heeft de Houtense gemeenteraad de doelgroepenverordening aangenomen. Hierin staat dat 66% van alle te bouwen woningen moet bestaan uit sociale huur, middenhuur of betaalbare koop (huizen tot 355.000 euro). Met deze nieuwe regels zet Houten een nieuwe stap om in de toekomst betaalbare woningen te realiseren. Er is bijna geen gemeente die zover gaat in betaalbaar bouwen, aldus wethouder Molenaar.

Coalitiepartijen ITH, NH, VVD en SGP zetten wel een kanttekening bij realisering van 30% sociale huur per project. In Houten worden veel kleine woningbouwprojecten gerealiseerd in bestaande wijken. Daar moet maatwerk toegepast worden en gezocht worden naar de beste mix van betaalbaarheid, draagvlak en passendheid in bouw (bijv. hoogte) in de buurt. De doelstelling van realisering van 30% sociale huur voor heel Houten, is en blijft de inzet van deze coalitie. Wethouder Molenaar zet samen met woningcorporatie WoonIn in op realisering van ruim 1500 sociale huurwoningen tot 2040. 

Sharon Zwijsen (ITH): “De doelgroepenverordening is een belangrijk instrument om betaalbare woningbouw te realiseren. Wij zijn daarnaast blij dat wethouder Molenaar heeft toegezegd met een raadsvoorstel voor startersleningen naar de raad te komen. Op die manier kunnen we onze jongeren en starters meer kansen bieden op de woningmarkt in Houten.”

Renate Lambermont (NH): “Naast betaalbare woningen willen we de bouw van hofjes en collectieve woonvormen stimuleren. Daarbij hebben we als NatúúrlijkHouten ook ambities ten aanzien van nabuurschap en groen bouwen. Laten we dus proberen niet alléén te sturen op betaalbaarheid maar ook vanuit een integrale visie te bouwen aan een gemeente waar we over 20 jaar nog steeds zo trots op kunnen zijn.”

De coalitie verzette zich tegen amendementen van de oppositie om in de doelgroepenverordening nog meer regels op te nemen die de markt beperken. 

Pascal Ooms (SGP): “Het klinkt sympathiek om veel regels op te stellen, zodat bouwbedrijven goedkope woningen bouwen. Echter, gedetailleerde regels kunnen er juist ook voor zorgen dat bouwers afhaken waardoor de woningbouw in Houten vertraging gaat oplopen”.

Eef Stiekema (VVD) herhaalde daarom tijdens de vergadering: “Het antwoord op betaalbare woningen realiseren is: bouwen, bouwen, bouwen.”

Inwonerspartij gruwelt van uitspraken GroenLinks-raadslid over tragedie in Rotterdam

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft een raadslid van GroenLinks het nodig geacht om een bericht op X (voorheen Twitter) te doen uitgaan, waarin het vreselijke drama in Rotterdam is aangewend om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. In zijn bericht stelt het raadslid “dat de klimaatcrisis leidt tot meer lijken dan in Rotterdam.”

De verwijzing naar Rotterdam houdt verband met de laffe schietpartij van gisteren, waarbij een

vrouw van 39 en haar jonge dochter van 14 jaar onschuldig zijn omgebracht evenals een 43-jarige man. Terwijl Nederland geschokt was door dit afschuwelijke drama zag het GroenLinks-raadslid hierin een aanleiding om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. “Dit is volkomen smakeloos en respectloos naar de slachtoffers van dit afschuwelijk drama. Vanzelfsprekend mag iemand aandacht vragen voor de klimaatproblemen in de wereld, maar niet over de rug van onschuldige mensen die vanuit het niets ineens het leven hebben moeten laten. Ik gruwel van deze uitspraak en het is raadslidonwaardig”, aldus fractievoorzitter Willem Zandbergen van Inwonerspartij Toekomst Houten. “Ik schaam mij diep dat een volksvertegenwoordiger uit onze gemeenteraad in Houten deze onnodig grievende uitspraken doet. Ik vind dit ronduit abject.”

De Inwonerspartij overweegt naar aanleiding van deze uitspraken een spoeddebat aan te vragen. ITH roept de voltallige gemeenteraad op om deze uitspraak te veroordelen. De Inwonerspartij wenst de slachtoffers en nabestaanden alle sterkte toe om dit verdriet te kunnen dragen. Daar moet een ieders gedachten als eerste naar uitgaan.

ITH maakt zich hard voor startersleningen voor Houtense jongeren

Steuntje in de rug voor Houtense jongeren in deze oververhitte woningmarkt

De inwonerspartij wil maximaal inzetten op betaalbaar wonen. Daarom diende de inwonerspartij  dinsdagavond een motie vreemd in, waarin zij het college verzocht om op korte termijn te kijken op welke manier startersleningen ingezet kunnen worden voor de Houtense jongeren. Op die manier kan de gemeente Houten hun jongeren ondersteunen bij het verkrijgen van een koopwoning.

Er is geen balans op de Houtense woningmarkt. ITH vindt dit enorm onwenselijk omdat onze jonge inwoners het verdienen om een huis in Houten te kunnen aanschaffen. Raadslid Sharon Zwijsen: “De prijzen van koopwoningen zijn hoog. Starters kunnen geen eerste woning krijgen, waardoor zij te lang op kamers of bij hun ouders wonen. We hebben de plicht naar de Houtense inwoners om ‘out of the box’ te denken!”

Er zijn verschillende regelingen te bedenken die woningen voor starters betaalbaarder maakt. Het college is de afgelopen maanden al hard aan de slag met het op een rijtje zetten van allerlei mogelijke instrumenten die voor betaalbare nieuwbouwwoningen kunnen zorgen. Maar nieuwbouw is niet het enige instrument en de inwonerspartij wil met startersleningen ook de markt met bestaande woningbouw aantrekkelijker maken.


Een startersleningen is een lening bovenop de eerste hypotheek, die gebruikt kan worden voor de aanschaf van een eerste koopwoning. De starterslening vult het gat tussen de maximale hypotheek en de koopprijs van een woning. In 2012 is de ’Verordening VROM Startersleningen Gemeente Houten’ aangenomen. Door vorige colleges is dit instrument vervolgens amper ingezet. Bij veel van onze buurgemeentes kun je dit instrument al aanvragen.

Raadslid Sharon Zwijsen: “Starters krijgen met een starterslening meer kansen op de woningmarkt. Dit draagt bij aan de doorstroming in Houten. De starterslening is een goed voorbeeld om op een creatieve manier onze jongeren te helpen met de aanschaf van een koopwoning. Des te mooier dat deze motie is aangenomen!”

Inwonerspartij doet recht aan petitie "de Startsprong"

De inwonerspartij doet recht aan de meer dan 1200 inwoners die de petitie van zwembad de Startsprong hebben ondertekend. Door initiatief van ITH kan het zwembad De Startsprong gebruik maken van de Subsidieregeling Energiecompensatie Houten. De motie werd gesteund door Natuurlijk Houten, VVD en SGP.
 

De inwonerspartij vindt het van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties niet kopje onder gaan door de gestegen energieprijzen. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om maatschappelijke organisaties te helpen als zij in zwaar weer verkeren. Daarom vindt ITH het een goed initiatief van het college om een noodfonds in te stellen, waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. Naast dat dit noodzakelijk is, is ook het vrij uniek. Weinig andere gemeenten stellen een dergelijk noodfonds op.

Het zwembad de Startsprong heeft dinsdagavond 24 januari 2023 een petitie aangeboden aan wethouder Sander Bos met meer dan 1200 handtekeningen van Houtense inwoners. Het onderschrijft de maatschappelijke waarde van het zwembad als zoveel inwoners hier waarde aan hechten. Ze hebben deze handtekeningen aan een reddingsboei gehangen, om daarmee een duidelijk signaal af te geven aan de gemeenteraad. Help ons nu!

ITH diende een motie in om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van de subsidieregeling Energiecompensatie Houten. Die motie werd gesteund door Natúúrlijk Houten, VVD en SGP. 

Indiener Mark Honkoop van ITH is blij dat de motie er doorheen is gekomen. "Dit geeft ook duidelijkheid aan de eigenaren", zei hij erover. Honkoop gaf tijdens de raadsvergadering aan open te staan om de regeling ook voor andere commerciële organisaties open te stellen, maar zich nu eerst op De Startsprong te willen richten. "Zij bieden al jaren zwemonderwijs aan kinderen en volwassenen. En zwemonderwijs is van levensbelang. Dit dreigt nu weg te vallen omdat het water hen aan de lippen staat door de hoge energieprijzen. Dit is een organisatie die onze steun verdient."