Contact

  • Heeft u interesse om ons te ondersteunen?
  • Wilt u meewerken aan ons partijprogramma?
  • Organiseert u graag activiteiten?

Of heeft u andere talenten waarmee u onze partij of de fractie kunt en wilt ondersteunen?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden/vrijwilligers die ons een handje helpen. Heeft u interesse, neem dan contact op met één van de mensen uit het bestuur of de fractie of word lid van Inwonerspartij Toekomst Houten.

ITH is ook actief op Twitter, Facebook en Instagram.