Dieptepunt dossier van Dort

ITH meent dat een dieptepunt is bereikt in het dossier van Dort. Reeds 5 jaar loopt dit dossier en keer op keer worden de raadsleden buiten spel gezet.

De bezwaren van ITH omtrent het proces, hebben wij reeds geuit bij de raadsvergadering van 8 maart jl.  Maar nu wordt een Raadsvoorstel van de voorlopige agenda verwijderd, waardoor de burgemeester buiten zijn bevoegdheid treedt.

ITH is van mening dat de orde van de Raad gevolgd dient te worden en slechts bij aanvang van de vergadering, bij de vaststelling van de agenda, een agendapunt kan vervallen.

Om recht te doen aan een betrouwbare bestuurscultuur in Houten, dringt ITH erop aan dat de burgemeester, als voorzitter van de Raad, deze onfortuinlijke handeling ongedaan maakt door het Dossier van Dort, direct terug te plaatsen op de agenda.

Geef een reactie