Direct omwonenden van windmolenpark verdienen maximale bescherming

Maatwerkvoorschriften moeten gehandhaafd blijven

Bijna tien jaar terug heeft de gemeente met inwoners en Eneco afgesproken dat er maatwerkvoorschriften worden gehanteerd bij het Windmolenpark aan de Veerwagenweg. Deze maatwerkvoorschriften zijn in het leven geroepen om omwonenden van voldoende bescherming te voorzien tegen overlast teneinde het windmolenpark mogelijk te maken.

Nu, jaren later, wil Eneco alsnog afzien van deze maatwerkvoorschriften. In een juridische procedure is Eneco daartoe in het gelijk gesteld, omdat deze afspraken op vrijwillige basis waren gemaakt.

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2021 is er een initiatief ingediend door VVD, ITH, CDA en SGP om de wethouder te dwingen alles in het werk te stellen om alsnog deze maatwerkvoorschriften te handhaven. Voor de Inwonerspartij is dit cruciaal, omdat dit windmolenpark er nooit of althans niet in deze vorm en ook niet op deze locatie geplaatst had mogen worden.

De Inwonerspartij heeft zich van meet af aan verzet tegen deze plannen. VVD, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA stemden echter destijds allemaal voor met uitzondering van de SGP. Enkele jaren geleden bleek uit een onafhankelijke evaluatie van de Universiteit Utrecht dat de windmolens inderdaad op de verkeerde plaats staan, de verkeerde hoogte hebben en dat omwonenden niet de bescherming hebben gekregen waar zij recht op hadden.

Dit betekent de raad en het college verantwoordelijkheid moet nemen voor haar verkeerde besluit en alles in het werk moeten stellen om deze maatwerkvoorschriften te blijven handhaven. Direct omwonenden hebben hier recht op en het is hun beloofd. De motie is aangenomen in de gemeenteraad en het is nu aan de wethouder om te staan voor de omwonenden en te regelen dat de maatwerkvoorschriften te handhaven. We zijn benieuwd of het college daadkrachtig genoeg is om dit voor elkaar te krijgen.

Geef een reactie