Inwonerspartij Toekomst Houten één van de drie grote winnaars!

Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en gaat van vier naar vijf zetels. Samen met CDA en GroenLinks is ITH één van de winnaars.

Huidige coalitie verliest meerderheid

Opnieuw hebben zich veel kiezers achter ITH geschaard om de stem van de inwoner van Houten de komende vier jaar weer te laten horen in de gemeenteraad, zo geeft fractievoorzitter Gerard Zandbergen in een eerste reactie aan.

ITH is de constante factor in de gemeenteraad van Houten en weet bij elke verkiezing weer tot één van de grootste partijen te behoren, ook dit keer weer. Gerard Zandbergen dankt zijn trouwe kiezers voor het gegeven vertrouwen.

De afgelopen jaren heeft ITH stevig oppositie gevoerd en ook oppositiepartij GroenLinks, waarmee ITH samen opliep in een aantal kritische dossiers, zoals de plannen inzake Fort Honswijk en de mislukte ambtelijke fusie, wist 5 zetels te halen.

“Nu de huidige coalitie haar meerderheid heeft verloren betekent dit dat de kiezer vernieuwing wil. De drie grootste partijen vormen bovendien een meerderheid in de nieuw gekozen gemeenteraad. Dit zou de basis moeten zijn voor de verkenning naar een nieuw te vormen college,” aldus Zandbergen.

Geef een reactie