Eigendom Fort Honswijk geen kerntaak

Ten aanzien van het Fort Honswijk heeft ITH complimenten gegeven aan de wijze waarop “De Fortwerkers” een mooi plan hebben geschreven samen met omwonenden, waarin een goede balans is gevonden tussen culturele en ecologische waarden enerzijds en ondernemerschap anderzijds.

Fortwerkers hebben heel goed werk geleverd 

Er wordt een stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het Fort voor haar rekening neemt, maar de gemeente blijft wel eigenaar. Is dit wel een verantwoorde keuze en bij wie komen de kosten te liggen, als de stichting failliet raakt of niet meer kan voldoen aan haar financiële verplichtingen?, stelde Sjoerd Kasius als vraag.

Dit risico ligt volgens de wethouder bij de gemeente. Een eigendom van een fort met alle bijbehorende financiële risico’s is geen kerntaak van de gemeente. ITH heeft daarom eerder tegen gestemd.

Ook maakt de Inwonerspartij zich zorgen over de verkeerssituatie daar en diende samen met de SGP een motie in om de wethouder te vragen om in overleg met omwonenden tot een verantwoorde en veilige verkeerssituatie te komen. De motie is aangenomen.

Geef een reactie