Forse overschrijding kosten Ruimtelijke Koers is onverantwoord!

ITH geeft college tik op de vingers

De initiële kosten voor de huidige ruimtelijke koers waren één miljoen euro. “Een exorbitant bedrag, zeker gelet op een aantal absurde keuzes die in de Ruimtelijke Koers zijn gemaakt“, aldus Willem Zandbergen, raadslid van ITH.

Bewoners in de Borchen, de Gaardes, de Molen en de Gildes worden geconfronteerd met enorme hoogbouw in hun achtertuin en nu blijkt dat het budget fors is overgeschreden door het college van CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie met nog eens een half miljoen euro.

De ophoging van dit budget is bovendien niet expliciet aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit wijst ITH resoluut van de hand en daarom heeft ITH een motie ingediend dat dit in de categorie is van eens maar nooit weer. Vanaf heden dient het college transparanter, explicieter en zorgvuldiger de raad te informeren over de ontwikkelingen rondom de Ruimtelijke Koers.

De motie van ITH is unaniem aangenomen. De wethouder stelde zich constructief op en erkende dat dit niet had mogen gebeuren en omarmde de motie. Dat is een moedige maar ook noodzakelijke opstelling. De wethouder beloofde oprecht beterschap, maar ITH gaf aan het college hier wel strikt aan te houden.

ITH zal zich desalniettemin blijven verzetten tegen de genoemde keuzes in de Ruimtelijke Koers. Veel inwoners hebben grondige zienswijzen ingediend en ITH zet dit kracht bij in de gemeenteraad. “We zijn content dat het college nu beweegt om een aantal andere keuzes te maken, maar we zijn er nog lang niet, sluit Willem Zandbergen af. ITH blijft strijdbaar voor een leefbaar Houten dat aansluit bij ons Houtens DNA.

Geef een reactie