Fractie ITH

Fractie ITH

ITH is een partij van Houten. ITH is actief in de oppositie. De fractie ITH bestaat uit vijf gemeenteraadsleden en één commissielid. Neem gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.


De fractie van ITH

Hanny van Doorn

Hanny van Doorn
Raadslid, fractievoorzitter
Lid Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Specialisme: Ruimtelijke Ordening
Telefoon (030) 637 91 01
E-mail: hannyvandoorn@hotmail.com

Frank van der Meij
Raadslid, lid van de Audit- en Rekeningcommissie
Specialisme: Financiën
Telefoon (030) 637 77 75
E-mail: frankvdmeij@gmail.com

Mr. Willem Zandbergen
Raadslid
Specialisme: Openbare orde, Veiligheid, Juridische Zaken
Geboren te Houten
E-mail: Willem_Zandbergen@hotmail.com

Mark Honkoop
Raadslid
Specialisme: Openbare Orde, Veiligheid en Sport
Telefoon: (06) 136 094 52
E-mail: mark.honkoop@hotmail.com

Sjoerd Kasius
Raadslid
Specialisme: Ruimtelijke Ordening
Telefoon: (06) 417 544 48
E-mail: sjoerdkasius@icloud.com

Marianne Coenen
Commissielid
Telefoon: (06) 314 914 64
E-mail: mariannecoenen@casema.nl