Amendement

In de raadsvergadering kunnen moties en amendementen worden ingediend.

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad wordt behandeld. Zo’n tekstwijziging kan flinke gevolgen hebben als deze wordt aangenomen. Zo kan in plaats van één miljoen, drie miljoen worden uitgegeven aan een nieuwe weg.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de amendementen die bij ITH (deels) zijn ontstaan.