Inwonerspartij Toekomst Houten hard nodig in Houten!

Willem ZandbergenOp woensdag, 21 maart kunt u uw stem weer uitbrengen voor de gemeenteraad van Houten. Alle politieke partijen geven aan wat hun plannen zijn voor de komende periode, maar het is ook belangrijk om terug te kijken welke beslissingen deze partijen hebben genomen.

Opvallend daarbij is dat een aantal thema’s die ik als vanzelfsprekend acht voor Houten door andere partijen toch anders worden gezien. Ik noem Veiligheid. In het Veiligheidsplan van deze gemeente is geen ruimte voor de positie van het slachtoffer.

Een motie van ITH om nazorg voor slachtoffers van delicten daarin een centrale rol te geven is door alle andere partijen afgewezen. Ook voorstellen van ITH om drugsgebruik in de openbare ruimte, bijvoorbeeld rond scholen en in parken, strafbaar te stellen, werden met uitzondering van de SGP, door geen van de partijen nodig geacht.

Een poging van ITH en enkele oppositiepartijen om de snoeiharde bezuiniging van 300.000 euro (40%) op de bibliotheek te verzachten, werd door de coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA keihard afgewezen. Trouwens ook door Houten Anders!

Maar ook op het terrein van verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld zijn er vraagtekens. Zo was daar het plan om ambtelijk te fuseren met Wijk bij Duurstede. ITH heeft de logica daar nooit van ingezien. Vrij snel gaf een onafhankelijk rapport ITH daarin gelijk. Toch zette vrijwel de gehele raad dit fusieplan door. Zelfs nadat een volgend rapport aangaf dat de automatisering en de ICT bij een ambtelijke fusie tussen Houten en Wijk bij Duurstede enorme kosten met zich mee zou brengen. Resultaat: een mislukt fusietraject van drie jaar dat de gemeente zo’n half miljoen euro heeft gekost!

ITH heeft de gemeenteraad ook gewaarschuwd voor de aankoop van Fort Honswijk. Dat leek aantrekkelijk voor 1 euro, maar al snel werd duidelijk dat wil de coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA haar ambities verwezenlijken met dit fort er vele miljoenen euro’s nodig zijn. En om dan de exploitatie rond te krijgen, moeten tenminste 100.000 personen per jaar het fort komen bezoeken met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en natuurwaarden voor de omgeving.

Het schrille contrast met deze bedragen is daarnaast dat ITH zich de afgelopen periode hard heeft gemaakt om de huur voor de Voedselbank kwijt te schelden. De huur die de gemeente int voor haar pand bedraagt 8.500 euro per jaar, maar ook hier gaven de coalitiepartijen niet thuis.

Tot slot blijft ITH zich inzetten om inwoners goed te betrekken bij besluitvorming. Mocht er iets in uw buurt gebeuren, dan heeft u recht op betrokkenheid en invloed op de uiteindelijke plannen. Recentelijk werd door de hele gemeenteraad de participatieverordening aangenomen, waarin dit is vastgelegd.

ITH heeft daarop nog een wijziging voorgesteld, namelijk als dit participatietraject niet of onvoldoende plaatsvindt met de omwonenden dan moet het proces worden overgedaan. En u raadt het al, ook dit voorstel viel niet in goede aarde en werd verworpen. Het wordt tijd dat partijen hun koudwatervrees voor de eigen inwoners kwijtraken. U als inwoner weet als geen ander wat er in uw buurt nodig is en daarom blijft ITH zich inzetten voor u!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH
Lijst 2

 

 

 

 

Geef een reactie