Houten krijgt weer tik op vingers in windmolendossier

De gemeente Houten krijgt weer een flinke tik op de vingers op de manier waarop zij met omwonenden van het windmolenpark omgaat. Eerder stelde de Universiteit Utrecht vast dat de windmolens op de verkeerde plaats staan, de verkeerde hoogte hebben en dat burgers niet de bescherming van de gemeente hebben gekregen waar zij recht op hebben.

In navolging hiervan is een mediationtraject met omwonenden gestart. De onafhankelijke Nationale Ombudsman stelt nu vast dat de gemeente ook in dit mediationtraject onbehoorlijk heeft gehandeld. De gemeente heeft gehandeld in strijd met het betrouwbaarheidsvereiste, aldus de Nationale Ombudsman.

Nationale Ombudsman spreekt van onbehoorlijk handelen

“De uitkomsten van het rapport van de Universiteit Utrecht waren al ontluisterend. In plaats van de gemaakte fouten te herstellen, handelt de gemeente in het vervolgtraject ook nog eens onbehoorlijk”, aldus fractievoorzitter van ITH, Gerard Zandbergen.

“Wanneer worden deze omwonenden nu eindelijk eens serieus genomen na alle hinder die ze al ervaren hebben? Ik hoop dat de gemeente zich voldoende realiseert dat dit weinig vertrouwen wekt voor de toekomst voor een tweede windmolenpark.

Als een gemeente zo met zijn inwoners omgaat, vertrouwt niemand er meer op dat het een volgende keer wel goed gaat. Ik roep de gemeente daarom op nu daadwerkelijk met een oplossing te komen die recht doet aan de omwonenden. Daar hebben inwoners zo langzamerhand wel recht op!,” aldus Gerard Zandbergen.

Geef een reactie