Inwoners zetten terecht dikke streep door Ruimtelijke Koers

Gemeenteraad kan niet meer om uitkomst heen. Ogen moet nu echt geopend zijn.

De Inwonerspartij was, is en blijft tegen de Ruimtelijke Koers en deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling, aldus Willem Zandbergen van ITH.

Op donderdag 18 maart 2021 werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van bijna 66% stemde tegen de Ruimtelijke Koers en slechts iets meer dan 32% voor. De inwoners zetten daarmee een duidelijke streep door de Ruimtelijke Koers en dat is niet meer dan terecht. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) heeft meermalen aangeven dat deze Ruimtelijke Koers van tafel moet. De plannen met een sterke fixatie op hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

De komende jaren zien we een enorme groei van mensen in de categorie 65+ en 75+ alsmede een toename van gezinnen. Deze mensen zijn niet gebaat bij huisvesting in hoogbouw en in appartementen. Ook was bouwen in Houten-West binnen een straal van 300 meter van de snelweg nog steeds niet van tafel. Het ontbreken van een eigen grondpositie van de gemeente Houten maakt dat eigenaren moeten worden uitgekocht en dat veroorzaakt een prijsstuwend effect op woningen en maakt de kans op betaalbaar wonen aanzienlijk minder.  

De inwonerspartij heeft meermalen aan het college en ook aan CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA aangegeven dat er duidelijke signalen zijn dat inwoners de plannen van de Ruimtelijke Koers niet zien zitten. Desondanks werden de plannen voortdurend doorgedrukt.

Nu blijkt dat een grote meerderheid van de inwoners de Ruimtelijke Koers van tafel veegt. “De inwoners hebben met hun stem laten zien dat deze partijen op een totaal verkeerd spoor zaten. Daar hebben wij het college voortdurend op hebben gewezen, maar men was ziende blind en horende doof.

Wij hebben meermalen opgeroepen om de Ruimtelijke Koers drastisch te wijzigen na terechte kritiek van inwoners op de plannen, maar het college was dat geenszins van plan. Wij hopen dat de ogen van het college, de coalitie, D66 en PvdA nu eindelijk geopend zijn,” aldus Willem Zandbergen van ITH. Wij zijn blij met dit resultaat, omdat Houten op deze wijze behoed kan worden voor verkeerde keuzes. Wij kunnen niet om dit overduidelijke resultaat heen. Het is een bevestiging van wat wij eerder als Inwonerspartij al hebben geadresseerd, maar men leek losgezongen van de inwoners.

“We moeten de initiatiefnemers van het referendum en de kiezers daarom dankbaar zijn. We kunnen door deze duidelijke stem het unieke karakter van Houten behouden en voorkomen dat Houten een voorstad wordt van Utrecht. De gemeenteraad is nu weer aan zet, maar CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D’66 en PvdA kunnen feitelijk niet meer om deze uitkomst heen.

Willen wij recht doen aan de inwoners, dan moeten de plannen in de ijskast en er nooit meer uitkomen. Terug naar de tekentafel en komen tot een koers die Houten en haar inwoners echt verdienen. De Inwonerspartij was, is en blijft tegen de Ruimtelijke Koers en deze overduidelijke stem van de inwoner heeft ons gesterkt in onze opstelling, aldus Willem Zandbergen.

Houten gaat ons aan het hart en met dit resultaat gaat ons hart weer sneller kloppen voor betere kansen voor Houten en haar inwoners. Daarbij zijn de inwoners die belangeloos een Manifest hebben opgesteld een inspireerde bron voor de toekomst van Houten. 

Geef een reactie