Inwonerspartij Toekomst Houten wil faillissement Kinderboerderij koste wat kost voorkomen

Hartstochtelijke en noodzakelijke oproep wordt echter niet omarmd door college

Op 9 februari 2021 heeft de Inwonerspartij Toekomst Houten een motie ingediend om te voorkomen dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. De afgelopen jaren is door diverse perikelen het stichtingsbeheer van de Kinderboerderij niet goed verlopen. Inmiddels er een nieuw gedreven bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur kan echter niet op steun van de gemeente Houten rekenen.

Het college van B&W wil de samenwerking beëindigen en de subsidie definitief stopzetten. Dit betekent dat de Kinderboerderij failliet dreigt te raken. Een dergelijk faillissement kan rampzalig uitpakken voor de continuïteit van de kinderboerderij en het behoud van de dieren. Het lot komt dan in handen van een curator die als opdracht heeft om uitsluitend de belangen van de schuldeisers te behartigen.

De Inwonerspartij wil dit koste wat kost voorkomen. ″Een faillissement leidt alleen maar tot verliezers, terwijl met het behoud van de Kinderboerderij juist zoveel te winnen is″, aldus Willem Zandbergen. “De Kinderboerderij is een begrip in Houten geworden, waar kinderen, volwassenen en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Een prachtige laagdrempelige voorziening voor iedereen. We moeten nu een samen een vuist maken voor de Kinderboerderij.”

“Een dergelijke oproep zou eigenlijk alleen maar op steun kunnen rekenen. Wie kan er nu tegen zijn om een faillissement af te wenden? Er zijn zoveel mogelijkheden om dit te voorkomen, zoals financiële mogelijkheden die het kabinet ter beschikking heeft gesteld in het kader van Corona of bijvoorbeeld ondersteuning vragen bij de Rotary”, zegt Zandbergen.

Een meerderheid in de gemeenteraad dacht daar echter anders over. Ook het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie raadde de motie af. “Onbegrijpelijk. De afgelopen twee jaar heeft dit college miljoenen uit het reservepotje van de gemeente gehaald, en nu wordt er ineens met een vergrootglas gekeken. Ook de opstelling van GroenLinks verbaast me hoogtelijk. Het lot van de dieren hadden we nu veilig kunnen stellen, maar GroenLinks geeft weer eens niet thuis. Een weinig empathisch college, is mijn conclusie. Waar is de tijd gebleven dat betrokken bestuurders een dergelijke motie als steun in de rug zouden ervaren″.

Het initiatief van ITH werd wel gelukkig gesteund door de SGP, Partij van de Arbeid, HA! en Groep Aanen.

De Inwonerspartij zal zich blijven inzetten voor de Kinderboerderij en spreekt zijn waardering en trots uit voor alle vrijwilligers, personeelsleden en bestuursleden van de Stichting die ondanks de donkere wolken zich tot op de dag van vandaag inzetten voor de Kinderboerderij. Daar kunnen we nog eens een voorbeeld aan nemen!  

Geef een reactie