ITH: stevig investeren in duurzaamheid

Inwonerspartij Toekomst Houten wil de komende jaren stevig investeren in duurzaamheid. Deze duurzaamheid moet wel verantwoord plaatsvinden.

Dit betekent geen windmolens in de buurt van woonwijken. Onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de huidige windmolens op de verkeerde locaties staan, een verkeerde hoogte hebben en dat burgers niet de bescherming hebben gekregen waar ze recht op hadden. Dit betekent dat wij de komende periode stevig zullen investeren in duurzaamheid via grootschalige zonne-energie, samen met de vereniging Opgewekt Houten.

Geef een reactie