ITH: veiligheid inwoners en brandweer staan voorop!

Veiligheid, of beter gezegd onveiligheid, raakt mensen. Daarom is het belangrijk om onveilige situaties te voorkomen en snel op te treden bij acuut gevaar. In 2014 maakte de Veiligheidsregio Utrecht, die voor onze brandweerzorg verantwoordelijk is, bekend dat het voor de brandweer moeilijker wordt om aan de wettelijk voorgeschreven opkomsttijd te voldoen. ITH heeft toen de burgemeester opgeroepen om alles in het werk te stellen om wel te voldoen aan de opkomsttijd. Elke minuut telt, zeker bij brandgevaar. Maar deze oproep kreeg in de raad helaas geen gehoor!

70% overschrijding
Bij het aantal spoedeisende brandmeldingen was in 2015 in 70% van de gevallen de opkomsttijd overschreden. Hiermee zijn grote risico’s genomen voor de bevolking en voor de brandweer zelf. Want als er één groep mensen is, die tijdig bij de brand wil zijn, dan zijn dat wel onze brandweermensen. Zij zetten zich in met gevaar voor eigen leven voor de veiligheid van anderen. Verdienen zij dan niet alle ondersteuning om tijdig ter plaatse te kunnen zijn? De vraag lijkt retorisch, maar de politieke werkelijkheid is anders.

Herenweg
Dit is pijnlijk zichtbaar geworden bij de grote brand aan de Herenweg op zaterdag 25 juli 2015 tijdens een zware storm. Mede naar aanleiding van vragen van ITH is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat ook bij deze brand sprake was van een forse overschrijding van de opkomsttijd. Oorzaak: door een fout in het registratiesysteem leek het alsof de blusvoertuigen in Houten niet beschikbaar waren wegens inzet voor stormschades en werd de brandweer uit Schalkwijk opgeroepen. Dat was niet nodig geweest, omdat volgens het onderzoek één blusvoertuig wel beschikbaar was. Bovendien stond in Houten Oost ook nog een (reserve) blusvoertuig klaar.

Veiligheid brandweer onvoldoende gewaarborgd
En dat is nog niet alles. Diverse mobilofoons en portofoons deden het niet of stonden op een verkeerd kanaal afgestemd en de leiding was onbekend met de gevaren van bestrijding van vuur bij zware wind. De veiligheid van onze eigen brandweermensen was volgens het onderzoek in enkele situaties onvoldoende gewaarborgd! ITH heeft daarom gevraagd om een actieplan met alle verbetermaatregelen, die nodig zijn voor een adequate bescherming van de inwoners van Houten en van de vrijwillige brandweer tegen brandgevaar. Helaas vond ook dit verzoek geen gehoor in de gemeenteraad.

Maar deze opstelling van de raad zal ons er niet van weerhouden ons te blijven inzetten voor uw veiligheid!

Willem Zandbergen, raadslid ITH
woordvoerder Veiligheid

 

 

Geef een reactie