Kandidatenlijst

Onderstaande personen stonden op de kandidatenlijst van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

1. Gerard Zandbergen
Graag wil ik mij met ITH blijven inzetten voor de inwoners van Houten en daarmee ook de meerwaarde laten zien van ITH als lokale politieke partij in Houten.
2. Hanny van Doorn – van Bijlevelt
Graag zet ik mij de komende jaren in voor een toekomstbestendig Houten met behoud van ruimtelijke kwaliteit.
3. Frank van der Meij
Bijdragen aan een financieel gezonde gemeente in het belang van haar inwoners.
4. Willem Zandbergen
Graag zet ik mij in voor een gemeente, die integer bestuurd wordt in samenspraak met haar inwoners. “Met elkaar en voor elkaar”.   
5. Paul Steehouwer
Ik wil mij blijven inzetten voor een bruisend Houten waar het goed wonen, werken en winkelen is.
6. Mark Honkoop
Graag zet ik mij in voor een gemeente, die samen met de inwoner beslist en niet alleen over de inwoner beslist.
7. Froukje van Oudheusden
ITH is de lokale partij die in de Houtense  gemeentepolitiek de vinger aan de pols houdt.
8. Ab Reeze
Samen met de inwoners naar een veilige, sociale en duurzame leefomgeving voor iedere inwoner.
9. Fred van Hartskamp
Voor een veilig en ondernemend Houten.
10. Jan van Eijkelenborg
ITH is voor mij de enige echte consequent betrouwbare inwonerspartij.
11. Elfride Vonhof
Voor een groen en diervriendelijk Houten voor het welzijn van de inwoners.
12. Fred Maas
Veiligheid voor alle inwoners van Houten.
13. Marianne Coenen
Lokale politiek bedrijven vanuit de menselijke maat.
14. Gert Leurdijk
Ook klachten van één of enkele individuen dienen serieus behandeld te worden.
15. Jacqueline Messie
Passende woningbouw voor alle doelgroepen.
16. Arthur van Gemert
Jeugd en ouderenzorg moet goed, veilig en betaalbaar blijven.
17. Henk Puijk
Ik maak me sterk voor het welzijn van onze dieren.
18. Frank Bosch
Meer betrokkenheid voor de burgers van Houten.
19. Sjoerd Kasius
Ik sta voor betaalbaar wonen voor jongeren.
20. Petra Altena
Samen maken wij ons hard voor een krachtig ondernemende gemeente met goede voorzieningen in een aantrekkelijke woonomgeving.