Image

Wie ben jij en hoe kom je in de lokale politiek? 

Mijn naam is Mark Honkoop en ik zet me sinds 2017 in voor ITH. Ik ben opgegroeid in Houten en woon er mijn hele leven.  Ik zet me in voor de lokale politiek omdat ik het belangrijk vindt dat jongvolwassenen vertegenwoordigd worden in de gemeente. In mijn eigen omgeving heb ik gemerkt dat jongvolwassenen zich steeds meer interesseren voor lokale politiek, maar ze worden in de gemeenteraad nog altijd weinig vertegenwoordigd. Door een stem te zijn voor juist deze leeftijdsgroep probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de mooie Houtense samenleving! 

 

Waarom kies jij voor ITH?

Ik kies voor ITH omdat ITH de enige politieke partij is die écht opkomt en staat voor de belangen van de Houtense inwoners. ITH zet zich in voor een goed participatieproces en het betrekken van inwoners in de planfase van initiatieven. Dit wordt ondersteund door hun stemgedrag in de gemeenteraad. Is het participatieproces niet goed gegaan, dan moet het plan terug naar de tekentafel. Ik wil me 100% inzetten om dit te allen tijde te realiseren. 

 

Op welk resultaat van ITH in de afgelopen raadsperiode ben jij het meest trots? 

De Ruimtelijke Koers springt er natuurlijk meteen uit, maar ik ben over het algemeen erg trots op de resultaten van ITH. We zijn groot voorvechter van een goed participatieproces en draagvlak. Dit gaat de laatste jaren niet goed bij de gemeente Houten en wij blijven hiervoor strijden. Bijvoorbeeld in het Oude Dorp leefde veel onvrede over de plannen. Inwoners die een slecht participatieproces hebben ervaren of inwoners die weten dat er geen draagvlak is voor initiatieven in een bepaalde buurt, zijn ons altijd zeer dankbaar voor onze inzet en onze strijdbaarheid. Zo ook bij de Ruimtelijke Koers en het Oude Dorp. Dat is fijn om te horen. ITH zet zich tenslotte in voor juist die inwoners en het is mooi om te zien dat dit erg gewaardeerd wordt! 

 

Wat zou je de komende jaren in Houten met ITH willen bereiken?

In de komende jaren hoop ik samen met ITH te bereiken dat ieder initiatief door een goed participatieproces is voorafgegaan, wat voor draagvlak gezorgd heeft. Ik zie graag dat inwoners in de planfase betrokken worden bij initiatieven en dan kunnen meedenken bij het maken van de plannen. Dit leidt tot minder weerstand en betere plannen!