Motie PvdA met algemene stemmen aangenomen

Het artikel: “Coalitie houdt de gelederen gesloten”, is niet compleet. Dat behoeft aanvulling. De coalitie ging namelijk wel akkoord met de motie van de PvdA om voor de toekomst een onderbouwing te zoeken voor de noodzakelijke ondergrens van de beklemde algemene reserve en daar straks het debat over te voeren. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Geef een reactie