Muziek!

Terug van Gluren bij de Buren, waar ik samen met mijn Lief een prachtige piano-uitvoering had bijgewoond, wist ik het zeker. Ik ga het dit keer hebben over muziek. Muziek is immers zo uniek, het raakt ons allemaal.

Muziek ontroert, beweegt, verbindt en verwondert. Muziek stimuleert de creativiteit van kinderen. Het draagt bij aan taalontwikkeling, aan betere schoolprestaties. Muziek is belangrijk bij de training van het brein. Wetenschappelijk aangetoond door niemand minder dan professor Erik Scherder, de van vele t.v.-optredens bekende neuropsycholoog.             

Ook in Houten leeft muziek. Thuis, op het werk, op school, op straat, in kerk en theater. Een leven zonder muziek is niet meer denkbaar. Daarom ook prijzen we ons gelukkig met het succes van het Houtens Muziek Collectief. Voor de muzikale vorming onmisbaar. Dit Houtens Muziek Collectief verzorgt via zelfstandig opererende en enthousiaste docenten aan ruim 900 Houtenaren muziekles.

 Van jong tot oud. Sinds de oprichting 20 jaar geleden is dit aantal meer dan verdubbeld! Muziek leeft dus echt in Houten. Laten we dat koesteren!

Laten we muziek koesteren

Maar tot grote spijt is de financiële positie van het Houtens Muziek Collectief met een gemeentelijke subsidie van jaarlijks 43.000 euro onder druk komen te staan. Door een korting enkele jaren geleden van 20% op de subsidie en door het op dit moment ongewild mislopen van nog eens jaarlijks 6.000 euro aan eigen inkomsten.

Op initiatief van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) doen B & W thans onderzoek naar de financiële positie van het Houtens Muziek Collectief. ITH hoopt vurig dat dit zal leiden tot verruiming van subsidie voor het Houtens Muziek Collectief. Dat zou mij als muziek in de oren klinken.   

Met een hartelijke groet!

Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH      

Geef een reactie